Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu este promotorul proiectului „Calea Verde spre Dezvoltare Durabila” ,din cadrul Programului RO07 – Adaptare la Schimbari Climatice , finantat prin fonduri asigurate de Islanda, Liechtenstein si Norvegia prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European, EEA GRANTS 2009 – 2014

Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu este o institutie publica guvernamentala, sub jurisdictia Ministerului Mediului Apelor si Padurilor, un serviciu public deconcentrat, finantat de la bugetul de stat. Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu indeplineste responsabilitatile Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului (ANPM) la nivel local prin implementarea politicilor, strategiilor şi legislatiei in domeniul protecţiei mediului.

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), in calitate de operator de program, a aprobat proiectul în data de 30.11.2014, iar contractul de finantare între MMAP si APM Sibiu a fost semnat în data de 08.01.2015.
Proiectul ”Calea Verde spre Dezvoltare Durabila” în valoare totala de 4.546.115 euro, este finantat în cadrul Programului RO07 Adaptare la schimbari climatice, prin fonduri acordate de Islanda, Liechtenstein si Norvegia prin Granturile SEE 2009 – 2014 , cu o suma nerambursabila în valoare de 3.822.997,51 euro, la care se adauga cofinantarea si cheltuielile neeligibile asigurate de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor .

Perioada de implementare a proiectului : ianuarie 2015 – aprilie 2017.

Obiectivul general al proiectului consta în reducerea vulnerabilitatii umane si a ecosistemului la schimbari climatice si urmareste elaborarea unui set de bune practici privind adaptarea la schimbari climatice.
Proiectul va fi implementat de APM Sibiu în parteneriat cu Asociatia Autoritatilor Locale si Regionale din Norvegia - KS, Administratia Nationala de Meteorologie, Primaria Municipiului Sibiu, Primaria Municipiului Brasov, Primaria Municipiului Targu Mures si Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.

Principalele activitati si rezultate ale proiectului:

- adaptarea sediului Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu  la schimbările climatice și îmbunătățirea din punct de vedere al eficienței energetice,  rezultând o reducere a consumului anual total de energie a clădirii, cu aprox.  48%, prin dotarea clădirii cu sisteme de încălzire, răcire și ventilație bazate pe pompe de căldură și panouri solare, sistem de captare și recirculare a apei de ploaie, acoperiș verde și sisteme de termoizolație;

- adaptarea sediului Grădiniței Frații Grimm din Sibiu  la schimbările climatice și îmbunătățirea din punct de vedere al eficienței energetice, rezultând o reducere a consumului anual total de energie a clădirii, cu aprox.  30%, prin izolarea termică a clădirii și instalarea unui sistem de panouri solare;

-clădirea Centrului Social Tg. Mureș îmbunătățită din punct de vedere al  eficienței energeticerezultând o reducere a consumului anual total de energie a clădirii, cu aprox.  20%, prin  izolarea termică a clădirii și înlocuirea cazanelor centralei termice ;

- coborarea în subteran a 10.019 metri lineari de cabluri de electricitate si comunicatie pe arterele principale ale orasului, Blv. Victoriei, Blv. V. Milea, Blv. Coposu, Sos. Alba Iulia si Calea Dumbravii, cu repararea covorului asfaltic;
- achizitia a 3 statii meteorologice performante pentru monitorizarea parametrilor meteorologici, statii care vor fi integrate în reteaua meteorologica nationala. Datele obtinute vor contribui la elaborarea de prognoze si avertismente pentru evenimente meteorologice severe, cu scopul de a oferi în timp real informatii meteorologice;
- plantarea a 30 de arbori cu crestere rapida în statiile de autobuz, cu rol de protectie în zilele toride;
- 3 strategii si planuri de actiune privind adaptarea la schimbarile climatice pentru sectoarele vulnerabile identificate în municipiile Sibiu, Tg. Mures si Brasov (transport, energie, etc.);
- 1 ghid pentru elaborarea unei strategii de adaptare la schimbari climatice (RO+EN)
- 5 ghiduri specifice pentru sectoarele vulnerabile selectate
- 4 studii meteorologice
- instruirea a 300 de persoane din cadrul autoritaţilor si instituţiilor publice, a ONG-urilor de mediu, agenţilor economici si mass-media, în domeniul adaptarii la schimbari climatice;
- un modul universitar pentru studenti în domeniul adaptarii la schimbarile climatice si a vulnerabilitatii sectoarelor la aceste schimbari;
- 1 studiu de trafic privind evaluarea eficientei traficului si a rutelor alternative însituatii de fenomene extreme.
- un curs postuniversitar la care vor participa 20 de cursanti, cu scopul de a îmbunatati cunostintele privind adaptarea la schimbarile climatice;
- o retea de comunicatori în domeniul adaptarii la schimbarile climatice;
- 1 pagina web si baza de cunostinte a proiectului;
campanie de informare si constientizare a publicului cu privire la adaptarea la schimbarile climatice.

  • Centru educaţionalşi de monitorizare/ cercetare privind adaptarea la schimbările climatice în Tg. Mureş;
  • vizita de studiu a studenţilor în Norvegia, în scopul îmbunătăţirii instruirii universitare cu privire la reducerea vulnerabilităţilor la schimbările climatice.
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

GHIDUL APLICANTULUI – Cerere de Propuneri de Proiecte în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale aferent Programului RO07 – ADAPTAREA LA SCHIMBARI CLIMATICE finanțat prin Granturile SEE 2009-2014

05/05/201705/05/2017

Granturi SEE si Norvegiene 2014-2021

01/07/201601/07/2016