Activitati

STADIUL IMPLEMENTARII ACTIVITATILOR PROIECTULUI “CALEA VERDE SPRE DEZVOLTARE DURABILA

Activitate 1.1.1.Educarea, informarea si dezvoltarea cunostintelor prin programe de instruire cu privire la adaptarea la schimbari climatice si efectele acestora asupra sectoarelor vulnerabile si elaborarea unui modul de instruire pentru studenti si a unui curs post universitar

Subactivitati:

1.1.1.1. Organizarea a 4 sesiuni de instruire privind adaptarea la schimbari climatice cu reprezentantii din institutiile publice, sector privat, societate civila, universitati etc. , cu participarea expertilor norvegieni implicati în proiect

Responsabil: APM Sibiu, partener norvegian KS

Stadiul implementarii : realizat integral

Instruire_I_Tg_MuresPrima  instruire privind conceptul de adaptare la schimbari climatice pentru sectoarele vulnerabile/prioritare  ”Resurse de apa”, ”Sanatate publica” si ”Asigurari”,  a avut loc în  perioada 27 – 29 aprilie 2015 în  Tg. Mures, undeau participat 70 de persoane,reprezentanti ai celor 3 municipalitati implicate în proiect (Sibiu, Brasov, Tg. Mures) si ai autoritatilor din sectoarele de interes, experti norvegieni.

In perioada 5 – 8 mai 2015 la Sibiu,  a avut loc a doua sesiune de instruire privind conceptul de adaptare la schimbari climatice pentru sectInstruire_II_Sibiuoarele vulnerabile/prioritare ”Industrie”, ”Energie”, ”Infrastructura/Constructii/Planificare urbana”. La instruire au participat  80 de persoane, reprezentanti ai celor 3 municipalitati (Sibiu, Brasov, Tg. Mures), autoritati din domeniile energie, infrastructura, constructii, companii private si publice, MMAP, experti norvegieni. Instruirea a inclus si vizita în teren la SC Wienerberger Sisteme de Caramizi SRL, societate care detine autorizatie de gaze cu efect de sera.

Instruire_III_Gradiste

În perioada 1 – 4 iunie 2015, la Moeciu de Sus, Cheile Gradistei, s-a desfasurat a treia sesiune de instruire privind adaptarea la schimbarile climatice pentru sectoarele vulnerabile/prioritare ”Agricultura”, ”Paduri” si ”Biodiversitate”. La instruire au participat 70 de persoane, reprezentanti ai celor 3 municipalitati implicate în proiect (Sibiu, Brasov, Tg. Mures)si ai autoritatilor din sectoarele de interes. Instruirea a inclus si o vizita în teren, în Parcul National Piatra Craiului si la Rezervatia de ursi de la Zarnesti.

În perioada 18 – 21 august 2015, la Tg. Mures,  a avut loc a patra sesiune de instruire privind adaptarea la schimbarile climatice focusata pe sectoarele vulnerabile/prioritare ”Transport”, ”Educatie”, ”Activitati recreative”, ”Turism”. La instruire au participat 70 de persoane, reprezentaInstruire_IV_Tg_Muresnti din cele 3 municipalitati Sibiu, Brasov, Tg. Muressi autoritati din sectoarele de interes. În cadrul sesiunii de instruire s-a efectuat si o vizita în teren la Gradina Zoologica  din Tg. Mures.

Instruirile s-au organizat cu sprijinul partenerului norvegian al proiectului KS, fiind implicati si experti  norvegieni de la Western Research Institute siDirectia Norvegiana a Protectiei Civile – DSB.  Expertii norvegieni au sustinut prezentari  si prin intermediul  skype.


1.1.1.2. Vizita de studiu a echipei de management in Norvegia în vederea instruirii privind domeniul adaptarii la schimbari climatice

Responsabil: APM Sibiu, partener norvegian KS

Stadiul implementarii : realizat integral

1112_sala_sport

Vizita de studiu a echipei de management a avut loc în perioada 25 – 29 mai 2015. Au participat 7 persoane, 4 din partea APM Sibiu si 3 persoane din cele trei municipalitati Sibiu, Brasov, Tg. Mures. Vizita de studiu a avut ca scop instruirea echipei de management în dobandirea de cunostinte în domeniul adaptarii la schimbarile climatice prin schimbul de informatii între autoritati, vizite la municipalitati din Norvegia, vizite în teren la obiective/masuri de bune practici în domeniul adaptarii la schimbarile climatice.Au fost vizitate cladiri publice, respectiv o scoala, o sala de sport Lillesbyhallen (fotostanga), adaptate schimbarilor climatice.


1.1.1.3. Vizita de studiu a echipei de management, intr-o tara europeana care are finantare pe Granturile SEE/Norvegiene cu proiecte în domeniul adaptarii la schimbarile climatice în implementare/finalizate

Responsabil: APM Sibiu, partener norvegian KS

Stadiul implementarii : realizat partial

Expertii  norvegieni deruleaza un proiect în cadrul Programului Portughez PT04 (Adaptare la schimbari climatice), finantat prin Granturile SEE, ”Municipalities Project”. Prin intermediul expertilor, APM Sibiu a contactat Universitatea din Lisabona (Portugalia), în vederea cooperarii între cele doua proiecte.

In perioada 08 – 11 septembrie 2015, s-a desfaşurat vizita de studiu, în regiunea Alten1113_Barajjo, Portugalia, pentru dobândirea de bune practici în domeniul adaptarii la schimbarile climatice.

La vizita au participat 2 persoane, 1 reprezentant al echipei de management din cadrul proiectului Calea Verde spre Dezvoltare Durabila, promotor Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu si 1 reprezentant al partenerului din proiect, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Aceasta vizita a  oferit oportunitatea întâlnirii cu experti de laDirectoratul pentru Situatii de Urgenta Norvegia si Compania EDIA Portugalia, care au prezentat masurile realizate pentru sectoarele  vulnerabile  la schimbari climatice, Resurse de Apa si Agricultura. În acest sens, s-au desfasurat vizite în teren  la obiective ce constituie exemple de buna practica: baraje de acumulare (fotoBarajul principal de acumulare Alqueva si Centru de monitorizare) statii de pompare, sisteme principale si secundare de irigare a terenurilor agricole, ferme.


1.1.1.4. Vizita de studiu  a stakeholderi –lor  din regiunea 7 Centru pentru dobândirea de bune practici în adaptarea la schimbari climatice in Norvegia

Responsabil: APM Sibiu, partener norvegian KS

Stadiul implementarii : realizat integral

1114_Vizita_NO_stakeholderi

Vizita de studiu a stakeholderilor în Norvegia s-a desfasurat în perioada 15 – 19  iunie 2015. La vizita de studiu au participat 20 de persoane,stakeholderi implicati în elaborarea si scrierea strategiilor si planurilor de actiune privind adaptarea la schimbarile climatice. Delegatia a fost alcatuita din reprezentantii ai M.M.A.P., A.N.P.M., A.N.M., I.S.U. Sibiu, I.S.U. Brasov, Primaria Municipiului Sibiu, Primaria Municipiului Brasov, Primaria Municipiului Tg. Mures, S.G.A. Sibiu, A.P.M. Brasov. A.P.M. Sibiu, C.S.A. Sibiu, GNM Sibiu, cu scopul de a dobândi cunostinte si a vizualiza bunele practici în domeniul adaptarii la schimbarile climatice.

1114_Scoala

In cadrul vizitei au fost realizate atât prezentari din partea expertilor norvegieni (KS, DSB si VF, municipalitatea din Fredrikstad si Oslo), cât si vizite în teren: scoala din Frederikstad, construita cu materiale reutilizate (fotostanga), sala de sport (constructie noua adaptata la schimbari climatice, eficienta energetic), canale de colectare precipitatii, bazine de retentie a apei din precipitatii în municipalitatea Oslo.


1.1.1.5. Imbunataţirea instruirii universitare a studentilor cu privire la reducerea vulnerabilitatilor la schimbari climatice – internship in Norvegia

Responsabil: APM Sibiu, partener norvegian KS

Stadiul implementarii :realizat integral

S-a finalizat concursul studențesc –“Calea verde în machete”, având ca premiu o vizită de studiu – internship în Norvegia. Internship-ul celor 10 studenți și 2 profesori a avut  loc în perioada 10 – 19 aprilie 2016.

IMG_7276

 


1.1.1.6. Realizarea unui modul universitar pentru studentii din Universitatea Lucian Blaga din Sibiu privind adaptarea la schimbarile climatice                                                      

Responsabil:  Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

Stadiul implementarii: In derulare

Perioada de implementare: noiembrie 2015 – decembrie 2016

 Universitatea Lucian Blaga Sibiu va elabora un modul de instruire privind adaptarea la schimbarile climatice pentru studenti, ce va fi inclus în curicula universitara. Un rol important în realizarea acestui modul îl au cele doua cadre didactice care au participat la vizita de studiu în Norvegia si care au primit informatii privind organizarea si continutul modulului, dupa modelul universitatilor în acest domeniu din Norvegia.


 1.1.1.7. Realizarea unui curs postuniversitar pentru îmbunataţirea cunoştinţelor si crearea a minim 20 de  specialişti privind adaptarea la schimbari climatice

Responsabil:  Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

Stadiul implementarii : In derulare

Perioada de implementare: noiembrie 2015 – decembrie 2016

 Universitatea Lucian Blaga Sibiu va elabora si implementa un curs postuniversitar pentru specialistii din insitutiile si autoritatile publice si sectoarele vulnerabile/companii. În cadrul cursului postuniversitar vor fi instruiti un numar de 20 de specialisti. 


1.1.1.8. Implementarea unui Centru Educațional privind adaptarea la schimbările climatice în Tg. Mures

Stadiul implementarii: in derulare

Perioada de implementare: martie 2016 – ianuarie 2017

 

– responsabil: Primăria Municipiului Tg. Mureș

Realizarea  unui centru de educare si cercetare pentru informarea, educarea studentilor/elevilor/populatiei privind adaptarea la laschimbarile climatice si punerea  bazei unei activitati de cercetare privind schimbarile climatice la nivelul microclimei Tg. Mures si studiul efectelor schimbarilor climatice asupra sanatatiipopulatiei. S-au initiatactivitatile de pregatire a documentatiei tehnice pentru achizitia aparaturii necesare.


 Activitate 1.2.1. Publicitate – Elaborarea strategiei de comunicare si diseminare, organizarea si implementarea unei campanii de informare si constientizare a publicului, crearea unei pagini web si a unei baze de cunostinte

Subactivitati:

1.2.1.1. Stabilirea strategiei de comunicare si diseminare

logo300x300

S-a elaborat Planul de Publicitate al proiectului, ce cuprinde strategia de comunicare si diseminare, publicitatea proiectului, in conformitate cu prevederile Anexei 4  Cerinte de informare si publicitate  la  Regulamentul pentru punerea în aplicare a  Granturilor SEE  2009-2014 si  Manualul de comunicare si design al Granturilor  SEE 2009-2014. De asemenea s-au realizat sigla si antetul proiectului.


1.2.1.2. Organizarea conferintei de deschidere a proiectului  (Kick-off meeting)

 Responsabil: APM Sibiu

Stadiul implementarii : realizat integral

Conferinta de deschidere a proiectului  (Kick-off meeting) s-a d1212_conferinta_lansare_proiectesfasurat în perioada 26.02. – 27.02.2015, la Hotel Ibis din Sibiu. La eveniment au participat peste 100 de persoane din cadrul autoritatilor publice din diferite sectoare vulnerabile, companii publice si private, organizatii neguvernamentale, actori implicati. Conferinta a fost organizata în colaborare cu partenerul norvegian KS si partenerii romani ai proiectului. La acest eveniment au participat si 6 experti norvegieni.


1.2.1.3.Elaborarea materialelor de informare

Responsabil: APM Sibiu

Stadiul implementarii : in derulare


1213_sacosa

Materialele elaborate au ca scop informarea si constientizarea grupurilor tinta identificate si a publicului larg, pentru a atrage atentiaasupra cunoasterii si intelegerii efectelor schimbarilor climatice si anecesitatii de adaptare la schimbari climatice, informarea si  publicitatea Granturilor SEE.

O parte din materialele de informare elaborate, mape, sacoseeco, memorystickuri, pixuri, diplome, autocolante, tricouri, (fotostanga)insigne, au fost  distribuite participanților la sesiunile de  instruire în domeniul adaptării la schimbările climatice siparticipantilor la acțiunile de informare/constientizare, concursuri,realizate în cadrul proiectului. De asemenea, s-au realizat si distribuit in cele trei municipii: Sibiu, Brasov si Tg. Muresflyere, afise, s-au amplasat rollup – uri  la sediul partenerilor,  urmand  elaborarea bannerelor, pliantelor,brosurilor si amplasarea panourilor informative in cele trei municipii.

 


1.2.1.4. Organizarea si implementarea campaniei de constientizare la nivel local sau regional cu privire la adaptarea la schimbari climatice

Responsabil: APM Sibiu

Stadiul implementarii : in derulare

S-au initiat activitatile de informare/constientizare cu  privire la adaptarea la schimbari climatice în scoli si  s-a lansat  un  concurs pentru elevi. Au avut loc 2 actiuni de constientizare /informare cu  privire la 1214_actiuni_constientizareadaptarea la schimbari climatice în  2 licee din Municipiul Sibiu, Colegiul National Pedagogic “Andrei Saguna” Sibiu în data de 05.06 – Ziua mondiala a mediului si Colegiul Economic “George Baritiu“ Sibiu, în data de 10.06.2015. La aceste actiuni au participat peste 250 de elevi si cadre didactice. La finalizarea acestor actiuni s-a lansat  un concurs cu tema “un slogan pentru adaptarea la schimbari climatice”.

Selectia castigatorilor s-a facut cu implicarea retelei de comunicatori in domeniul adaptarii la schimbari climatice. Premierea castigatorilor s-a facut in cadrul Actiunii 22 septembrie 2015 O zi fara masina – Saptamana Europeana a Mobilitatii, cu 10 biciclete.

Elevii premiati :

 • Bobit Ioana Cristina –1214_castigatori_biciclete Fie vremea cat de rea, Verde este calea mea!
 • Zidu Adrian –Natura nu ne cere sa fim geniali, ne cere sa fim rationali!
 • Nemeti Sorin-Daca vrei o schimbare, fa chiar tu prima miscare!
 • Popa Maria Roxana – Daca nu te adaptezi, mai bine nu mai poluezi !
 • 1214_premiere_bicicleteVasiu Dan Flori- Clima se schimba, nu lasa asta sa te afecteze. Adapteaza-te!
 • Burnete Roxana  Cristina – Fii tu schimbarea in bine, daca tu nu o faci nimeni nu o va face!Mediul esti tu, nu face rau mediului, nu iti faci rau tie!
 • Lotrean Elenia Raluca-Totul pentru natura, totul pentru viata!
 • Agârbiceanu Andreea –Fii schimbarea pe care vrei sa o vezi in altii!
 • Butoi Liliana – Bicicleste si economiseste!
 •  Dumitru Sorin – Fii cu minte! Foloseste cu masura!

  1.2.1.5. Crearea paginii web si a  bazei de cunostinte a proiectului

Stadiul implementarii : realizat

S-a creat pagina web a proiectului, http://caleaverde.ro si pagina de facebook, https://www.facebook.com/CaleaVerde/,  fiind functionale în cursul lunii iunie 2015. Baza de cunostinte/date va contine studiile relevante si rezultatele monitorizarilor, rapoarte şi ghiduri, harti tematice, studii de caz, prezentari rezultate pe parcursul proiectului. Se poate selecta limba de redare RO – EN, posibilitatea de cautare. Informatiile continute de website sunt actualizate si îmbunatatite ca structura si continut pe toata perioada derularii proiectului. Pana la  data de 1 septembrie 2015, websiteul caleaverde.ro a avut un record de 106 vizualizari/zi si  un numar total de 1783  vizualizari, asa cum rezulta din graficul de mai jos.

statistica


1.2.1.6. Asigurarea unei campanii mass media privind  adaptarea la schimbarile climatice si proiect

 Responsabil: APM Sibiu

Stadiul implementarii : in derulare

Campania in mass media privind desfasurarea proiectului si adaptarea la schimbari climatice este in derulare. S-au publicat comunicate de presa în cele 3 municipii Sibiu, Brasov si Tg. Mures si la nivel 1216national, în presa tiparita si on line,pagini web, totalizand peste 100 de aparitii,s-au dat interviuri in presa, radio si TV. De asemenea, au avut loc 3 conferinte de presa, cu ocazia lansarii proiectului, stadiul implementarii proiectului in luna iulie 2015 (fotostanga) si cu ocazia Actiunii22 septembrie 2015 – O zi fara masina, Saptamana Europeana a Mobilitatii.

 


1.2.1.7.Organizare conferintei de incheiere a proiectului si  diseminarea rezultatelor acestuia

Responsabil: APM Sibiu

Stadiul implementarii : –

Perioada implementarii: decembrie 2016

 

Aceasta întâlnire se va desfasura pe o perioada de 2 zile, vor fi invitati reprezentanti din partea grupurilor tinta, ai partenerului norvegian, ai partenerilor romani, ai stakeholderi -lor,  mass media, etc.  Se vor face prezentari legate de rezultatele proiectului, modul de îndeplinire a obiectivelor din proiect, dificultati intampinate in perioada implementarii, in scopul diseminarii rezultatelor acestuia. 


Activitate 1.2.2 Stabilirea unei retele de comunicatori în domeniul adaptarii la schimbari climatice

 Responsabil: APM Sibiu

Stadiul implementarii : in derulare

 S-a creat o retea de comunicatori în domeniul adaptarii la schimbari climatice, alcatuita din  60 de membri, responsabili în relatia cu presa din cadrul autoritatilor publice, mass media, din cele 3 municipii Sibiu, Brasov, Tg. Mures. Reteaua de comunicatori va fi implicata în actiunile de informare si publicitate, diseminarea rezultatelor proiectului. 122_instruire_retea_comA avut loc prima instruire a retelei de comunicatori, organizata în perioada 8-10 iulie 2015, la Cabana Bâlea Cascada, jud. Sibiu, au participat 37 de persoane.Instruirea a avut ca scop informarea/educarea participantilor cu privire la conceptul de adaptare la schimbari climatice, masuri de adaptare, rolul retelei de comunicatori, în contextul activitatilor de publicitate ale proiectului. De asemenea, s-au facut cunoscute obiectivele, rezultatele, stadiul implementarii proiectului, rolul Programului si Mecanismului Financiar SEE 2009 – 2014. Reprezentantii grupurilor tinta se mai pot inscrie in Reteaua de comunicatori in domeniul adaptarii la schimbari climatice, urmand a se realiza a doua instruire in luna decembrie 2015.

Activitate 2.1.2. Elaborarea si redactarea strategiilor si planurilor de actiune privind adaptarea la schimbări climatice in trei municipalităti (Sibiu si Tg. Mures, Brasov) din Regiunea 7 Centru, bazate pe sondaje municipale, evaluări de risc si vulnerabilitate, hărti tematice si studiile meteorologice

Responsabil: APM Sibiu, KS, Municipiul Sibiu, Municipiul Tg. Mures, Municipiul Brasov, ANM Bucuresti

Stadiul implementarii:  procedura de achizitie este in derulare 


Activitate 2.3.1.Implementarea unuiproiect pilot pentrusectorulvulnerabil „transport” in Sibiu : creareainfrastructuriipentruamplasareaînsubteran a cablurilorelectrice/telecomunicatii, plantarea de copaciînstatiide autobuzsistudiu de trafic privindevaluareaeficienteitraficuluisi a rutelor alternative însituatii de fenomeneextreme

Subactivitati :

2.3.1.1. Realizarea studiului de fezabilitate pentru crearea infrastructurii privind amplasarea subterană a 10.019 m  de cablaj electric/telecomunicatii în municipiul Sibiu

 Responsabil: Primăria Municipiului Sibiu

Stadiul implementarii : realizat

Achizitia publică pentru elaborarea Studiilor de fezabilitate – Crearea infrastructurii pentru amplasarea in subteran a cablurilor de telecomunicatii si iluminat public in municipiul Sibiu pe urmatoarele strazi: D-dul Victoriei, B-dul V.Milea, B-dul C. Coposu, Soseaua Alba Iulia si Calea Dumbra2.3.1.1. Cabluri electricevii,  a fost finalizată prin semnarea contractului nr. 65/12.05.2015 si preluarea  studiilor  în data de  15.07.2015. In sedinta de Consiliu Local din data 30.07.2015 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici privind Crearea
infrastructurii pentru amplasarea în subteran a cablurilor de telecomunicatii si iluminat public în municipiul Sibiu pe următoarele străzi: B-dul Victoriei, B-dul V. Milea, B-dul C. Coposu, Soseaua Alba Iulia si Calea Dumbrăvii  aferentă implementării proiectului ”Calea verde spre dezvoltare durabilă”


2.3.1.2. Crearea infrastructurii pentru amplasarea subterană a 10.019 m  de cablaj  electric/telecomunicatii în municipiul Sibiu – Primăria municipiului Sibiu

Responsabil: Primăria Municipiului Sibiu

Stadiul implementarii : realizat

S-a realizat  infrastructura pentru amplasarea subterana a  10.089,5 m de cablaj electric/telecomunicatii în municipiul Sibiu,prin Granturile SEE.


2.3.1.3. Plantare de 30 copaci în statiile de autobuz

Responsabil: Primăria Municipiului Sibiu

Stadiul implementarii : in derulare

 Sunt in analiza potentiale locatii pentru plantarea a 30 de copaci în proximitatea statiilor de autobuz, pe arterele  B-dul Victoriei, B-dul V. Milea, B-dul C. Coposu, Soseaua Alba Iulia si Calea Dumbrăvii. 


 2.3.1.4.  Realizarea unui studiu de trafic în municipiul  Sibiu

Responsabil: Universitatea Lucian Blaga din  Sibiu

Stadiul implementarii : in derulare

Pana în prezent s-a derulat activitatea grupului de lucru la ULB Sibiu cu privire la analiza posibilitătii realizării unor trasee alternative in cazul situatiilor de urgenta datorate schimbărilor climatice. De asemenea, s-a realizat rularea chestionarelor on-line si analiza răspunsurilor on-line pe baza criteriilor de 2.3.1.4. studiu_traficclasificare: analiza cross varsta, gen, detinere permis de conducere, venitul mediu per membru de familie, statut ocupational. Se realizeaza proiectarea tehnica a sistemului de gestionare a datelor colectate, analiza intersecţiilor reprezentative si obtinerea de rapoarte prin interogarea bazei de date având ca rezultat corelarea intre tipul de combustibil utilizat, parametrii de performanta ai autovehiculelor si cantitatea de poluanti emisa.

 

 


Activitate 3.1.1. Implementarea unui proiect pilot integrat pentru sectoarele vulnerabile „energie”  si ”infrastructura/constructii/planificare urbana” în cladiri publice – APM Sibiu si  Gradinita Fratii Grimm Sibiu, bazat pe studii privind eficienta energetica si realizarea studiilor  privind eficienta energetica la Centrul Social Tg. Mures

Subactivitati:

3.1.1.1 Realizarea unui studiu de expertiza tehnica a cladirii APM Sibiu

3.1.1.2  Realizarea unui studiu de fezabilitate pentru lucrarile cladirii APM Sibiu

Responsabil: APM Sibiu

Stadiul implementarii :  realizate

 

Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie si Expertiza Tehnica  (DALI) pentru cladirea  APM Sibiu  a fost intocmita, urmare a finalizarii procedurii de achizitie publica  si incheierii  contractului in data de 05.06.2015 cu prestatorul serviciilor si a fost depusa la APM Sibiu in data de 30.06.2015. A fost realizata analiza tehnico-economica la nivelul APM Sibiu in data de 15.07.2015.

Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie si Expertiza Tehnica  (DALI) pentru cladirea  APM Sibiu a fost avizata de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului  si  Comisia Tehnico- Economica a Ministerului Mediului Apelor si Padurilor, obtinand Avizul nr. 65 din 27.08.2015.3.1.1.2_cladire-APM SIBIU

Concluziile studiului DALI având ca obiect de investitie  Lucrari de interventii pentru Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu, privind cresterea eficientei energetice a cladirii si adaptarea acesteia la schimbarile climatice,  arata ca prin lucrari precum : termoizolarea fatadei cladirii, realizarea de terase verzi, reabilitarea sistemelor  termice, electrice si sanitare precum si realizarea unui sistem de ventilare a spatiilor cladirii pot determina o reducere semnificativa  a consumului anual total de energie pentru încalzire, climatizare, apa calda de consum si iluminat, respectiv o îmbunatatire a eficientei energetice a cladirii cu 48%.


3.1.1.3  Realizarea proiect tehnic  APM Sibiu

3.1.1.4 Realizarea lucrari de constructie la APM Sibiu

3.1.1.8 Realizarea proiect tehnic  Gradinita Fratii Grimm Sibiu

3.1.1.9 Realizarea lucrari de constructie pentru îmbunatatirea sistemului de alimentare  cu apa calda menajera la gradinita Fratii Grimm Sibiu

Responsabil: APM Sibiu

Stadiul implementarii :  in derulare

 

Este in derulare procedura de achizitie : “Intocmire Proiect tehnic pentru Lucrari – Model de buna practica prin adaptarea constructiva si energetica a unei cladiri in contextulschimbarilor
climatice (sediu APM Sibiu, GradinitaFratii Grimm Sibiu, Centrul Social Tg Mures) si ExecutieLucrari – Model de buna practica prin adaptarea constructiva si energetica a unei cladiri in contextul schimbarilor climatice (sediu APM Sibiu, GradinitaFratii Grimm Sibiu)
” pentru proiectul CALEA VERDE SPRE DEZVOLTARE DURABILA.

3.1.1.5 Realizarea studiului de eficienta energetica la cladirea Gradinitei Fratii Grimm Sibiu

Responsabil: APM Sibiu

Stadiul implementarii :  realizat

 Studiul de eficienta energetica, înregistrat la Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu cu nr. 2285/13.02.2015,  evidentiaza caprinsolutiile de reabilitarepropuse se poateobtine o crestere a eficienteienergetice a cladirii de 27% .

 

3.1.1.6 Realizarea unui studiu de expertiza tehnica la cladirea Gradinitei Fratii Grimm Sibiu

3.1.1.7 Realizarea unui studiu de fezabilitate pentru lucrarile cladirii Gradinitei Fratii Grimm Sibiu

Responsabil: APM Sibiu

Stadiul implementarii :  realizate

Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie si Expertiza Tehnica  (DALI) pentru cladirea  Gradinitei Fratii Grimm Sibiu a fost intocmita, urmare a finalizarii procedurii de achizitie publica  si incheierii  contractului in data de 05.06.2015 cu prestatorul serviciilor si a fost depusa la APM Sibiu in data de 30.06.2015. A fost realizata analiza tehnico-economica la nivelul APM Sibiu in data de 15.07.2015.

Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie si Expertiza Tehnica  (DALI) pentru cladirea  Gradinitei Fratii Grimm Sibiu a fost avizata de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului  si  Comisia Tehnico- Economica a Ministerului Mediului Apelor si 3.1.1.7.Gradinita_Fratii_GrimmPadurilor, obtinand  Avizul nr. 63 din 27.08.2015.

Concluziile studiului DALI având ca obiect de investitie  Lucrari de interventii pentru Gradinita Fratii Grimm, privind cresterea eficientei energetice a cladirii si adaptarea acesteia la schimbarile climatice, arata ca prin solutiile de izolare ale cladirii si instalarea a cca 40 mp de panouri solare pe terasa centralei termice şi pe şarpanta sudica a cladirii, pentru prepararea de apa calda de consum din surse regenerabile se obtine o reducere a consumului anual total de energie al cladirii cu 30,97 %, fata de consumurile actuale.


3.1.1.10 Realizarea studiului de eficienta energetica la cladirea Centru social Tg. Mures

Responsabil: APM Sibiu

Stadiul implementarii :  realizat

 Studiul de eficienta energetica la Centrul Social Tg. Mures nr. 2284/13.02.2015 evidentiaza faptul ca pachetele de reabilitare propuse pot conduce la o economie a consumurilor energetice din cladire de pâna la 15% .

 3.1.1.11 Realizarea unui studiu de expertiza tehnica la cladirea Centru social Tg. Mures

3.1.1.12  Realizarea unui studiu de fezabilitate pentru lucrarile cladirii Centru social Tg. Mures

Responsabil: APM Sibiu

Stadiul implementarii :  realizate

Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie si Expertiza Tehnica  (DALI) pentru cladirea   Centrului Social Tg. Mures a fost intocmita, urmare a finalizarii procedurii de achizitie publica  si incheierii  contractului in data de 05.06.2015 cu prestatorul serviciilor si a fost depusa la APM Sibiu in data de 30.06.2015. A fost realizata analiza tehnico-economica la nivelul APM Sibiu in data de 15.07.2015.3.1.1.12_Centrul_Social_tg_mures

Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie si Expertiza Tehnica  (DALI) pentru cladirea   Centrului Social Tg. Mures a fost avizata de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului  si  Comisia Tehnico- Economica a Ministerului Mediului Apelor si Padurilor, obtinand Avizul nr. 64 din 27.08.2015.

Concluziile studiului DALI avand ca obiect de investitie  Cresterea eficientei energetice a cladirii Centrului Social Tg. Mures,  arata ca prin  izolarea termica a pereţilor exteriori si instalarea a doua cazane murale în condensaţie cu randament termic de 1,08 eficienta energetica a cladirii creste  cu 22,12%.


3.1.1.13 Realizarea proiect tehnic  Centru social Tg. Mures

Responsabil: APM Sibiu

Stadiul implementarii :  in derulare

 Se elaboreaza documentatia aferenta procedurii de achizitie : “Intocmire Proiect tehnic pentru Lucrari – Model de buna practica prin adaptarea constructiva si energetica a unei cladiri in contextul schimbarilor
climatice (sediu APM Sibiu, GradinitaFratii Grimm Sibiu, Centrul Social Tg Mures)

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

GHIDUL APLICANTULUI – Cerere de Propuneri de Proiecte în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale aferent Programului RO07 – ADAPTAREA LA SCHIMBARI CLIMATICE finanțat prin Granturile SEE 2009-2014

05/05/201705/05/2017

Granturi SEE si Norvegiene 2014-2021

01/07/201601/07/2016