Educare / informare

STADIUL IMPLEMENTARII ACTIVITATILOR PROIECTULUI “CALEA VERDE SPRE DEZVOLTARE DURABILA

Activitate 1.1.1.Educarea, informarea si dezvoltarea cunostintelor prin programe de instruire cu privire la adaptarea la schimbari climatice si efectele acestora asupra sectoarelor vulnerabile si elaborarea unui modul de instruire pentru studenti si a unui curs post universitar

Subactivitati:

1.1.1.1. Organizarea a 4 sesiuni de instruire privind adaptarea la schimbari climatice cu reprezentantii din institutiile publice, sector privat, societate civila, universitati etc. , cu participarea expertilor norvegieni implicati în proiect

Responsabil: APM Sibiu, partener norvegian KS

Stadiul implementarii : realizat integral

Instruire_I_Tg_MuresPrima  instruire privind conceptul de adaptare la schimbari climatice pentru sectoarele vulnerabile/prioritare  ”Resurse de apa”, ”Sanatate publica” si ”Asigurari”,  a avut loc în  perioada 27 – 29 aprilie 2015 în  Tg. Mures, undeau participat 70 de persoane,reprezentanti ai celor 3 municipalitati implicate în proiect (Sibiu, Brasov, Tg. Mures) si ai autoritatilor din sectoarele de interes, experti norvegieni.

In perioada 5 – 8 mai 2015 la Sibiu,  a avut loc a doua sesiune de instruire privind conceptul de adaptare la schimbari climatice pentru sectInstruire_II_Sibiuoarele vulnerabile/prioritare ”Industrie”, ”Energie”, ”Infrastructura/Constructii/Planificare urbana”. La instruire au participat  80 de persoane, reprezentanti ai celor 3 municipalitati (Sibiu, Brasov, Tg. Mures), autoritati din domeniile energie, infrastructura, constructii, companii private si publice, MMAP, experti norvegieni. Instruirea a inclus si vizita în teren la SC Wienerberger Sisteme de Caramizi SRL, societate care detine autorizatie de gaze cu efect de sera.

Instruire_III_Gradiste

În perioada 1 – 4 iunie 2015, la Moeciu de Sus, Cheile Gradistei, s-a desfasurat a treia sesiune de instruire privind adaptarea la schimbarile climatice pentru sectoarele vulnerabile/prioritare ”Agricultura”, ”Paduri” si ”Biodiversitate”. La instruire au participat 70 de persoane, reprezentanti ai celor 3 municipalitati implicate în proiect (Sibiu, Brasov, Tg. Mures)si ai autoritatilor din sectoarele de interes. Instruirea a inclus si o vizita în teren, în Parcul National Piatra Craiului si la Rezervatia de ursi de la Zarnesti.

În perioada 18 – 21 august 2015, la Tg. Mures,  a avut loc a patra sesiune de instruire privind adaptarea la schimbarile climatice focusata pe sectoarele vulnerabile/prioritare ”Transport”, ”Educatie”, ”Activitati recreative”, ”Turism”. La instruire au participat 70 de persoane, reprezentaInstruire_IV_Tg_Muresnti din cele 3 municipalitati Sibiu, Brasov, Tg. Muressi autoritati din sectoarele de interes. În cadrul sesiunii de instruire s-a efectuat si o vizita în teren la Gradina Zoologica  din Tg. Mures.

Instruirile s-au organizat cu sprijinul partenerului norvegian al proiectului KS, fiind implicati si experti  norvegieni de la Western Research Institute siDirectia Norvegiana a Protectiei Civile – DSB.  Expertii norvegieni au sustinut prezentari  si prin intermediul  skype.

S-au organizat inca doua instruiri privind conceptul de adaptare la schimbari climatice, ce au avut loc  in perioada 21-23.02.2017 la Tg. Mures si 10-11.04.2017 Sibiu, unde au participat 92 de persoane, reprezentanți ai autorităților publice locale din cele trei municipii, Sibiu, Braşovşi Tg. Mureş, agenți economici,  universități, școli etc.


1.1.1.2. Vizita de studiu a echipei de management in Norvegia în vederea instruirii privind domeniul adaptarii la schimbari climatice

Responsabil: APM Sibiu, partener norvegian KS

Stadiul implementarii : realizat integral

1112_sala_sport

Vizita de studiu a echipei de management a avut loc în perioada 25 – 29 mai 2015. Au participat 7 persoane, 4 din partea APM Sibiu si 3 persoane din cele trei municipalitati Sibiu, Brasov, Tg. Mures. Vizita de studiu a avut ca scop instruirea echipei de management în dobandirea de cunostinte în domeniul adaptarii la schimbarile climatice prin schimbul de informatii între autoritati, vizite la municipalitati din Norvegia, vizite în teren la obiective/masuri de bune practici în domeniul adaptarii la schimbarile climatice.Au fost vizitate cladiri publice, respectiv o scoala, o sala de sport Lillesbyhallen (fotostanga), adaptate schimbarilor climatice.


1.1.1.3. Vizita de studiu a echipei de management, intr-o tara europeana care are finantare pe Granturile SEE/Norvegiene cu proiecte în domeniul adaptarii la schimbarile climatice în implementare/finalizate

Responsabil: APM Sibiu, partener norvegian KS

Stadiul implementarii : realizat 

Expertii  norvegieni deruleaza un proiect în cadrul Programului Portughez PT04 (Adaptare la schimbari climatice), finantat prin Granturile SEE, ”Municipalities Project”. Prin intermediul expertilor, APM Sibiu a contactat Universitatea din Lisabona (Portugalia), în vederea cooperarii între cele doua proiecte.

In perioada 08 – 11 septembrie 2015, s-a desfaşurat vizita de studiu, în regiunea Alten1113_Barajjo, Portugalia, pentru dobândirea de bune practici în domeniul adaptarii la schimbarile climatice.

La vizita au participat 2 persoane, 1 reprezentant al echipei de management din cadrul proiectului Calea Verde spre Dezvoltare Durabila, promotor Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu si 1 reprezentant al partenerului din proiect, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Aceasta vizita a  oferit oportunitatea întâlnirii cu experti de laDirectoratul pentru Situatii de Urgenta Norvegia si Compania EDIA Portugalia, care au prezentat masurile realizate pentru sectoarele  vulnerabile  la schimbari climatice, Resurse de Apa si Agricultura. În acest sens, s-au desfasurat vizite în teren  la obiective ce constituie exemple de buna practica: baraje de acumulare (fotoBarajul principal de acumulare Alqueva si Centru de monitorizare) statii de pompare, sisteme principale si secundare de irigare a terenurilor agricole, ferme.


1.1.1.4. Vizita de studiu  a stakeholderi –lor  din regiunea 7 Centru pentru dobândirea de bune practici în adaptarea la schimbari climatice in Norvegia

Responsabil: APM Sibiu, partener norvegian KS

Stadiul implementarii : realizat integral

1114_Vizita_NO_stakeholderi

Vizita de studiu a stakeholderilor în Norvegia s-a desfasurat în perioada 15 – 19  iunie 2015. La vizita de studiu au participat 20 de persoane,stakeholderi implicati în elaborarea si scrierea strategiilor si planurilor de actiune privind adaptarea la schimbarile climatice. Delegatia a fost alcatuita din reprezentantii ai M.M.A.P., A.N.P.M., A.N.M., I.S.U. Sibiu, I.S.U. Brasov, Primaria Municipiului Sibiu, Primaria Municipiului Brasov, Primaria Municipiului Tg. Mures, S.G.A. Sibiu, A.P.M. Brasov. A.P.M. Sibiu, C.S.A. Sibiu, GNM Sibiu, cu scopul de a dobândi cunostinte si a vizualiza bunele practici în domeniu1114_Scoalal adaptarii la schimbarile climatice.

In cadrul vizitei au fost realizate atât prezentari din partea expertilor norvegieni (KS, DSB si VF, municipalitatea din Fredrikstad si Oslo), cât si vizite în teren: scoala din Frederikstad, construita cu materiale reutilizate (fotostanga), sala de sport (constructie noua adaptata la schimbari climatice, eficienta energetic), canale de colectare precipitatii, bazine de retentie a apei din precipitatii în municipalitatea Oslo.


1.1.1.5. Îmbunătăţirea instruirii universitare a studenților cu privire la reducerea vulnerabilitatilor la schimbări climatice – internship în Norvegia

Responsabil: APM Sibiu, partener norvegian KS

Stadiul implemIMG_7276entarii : realizat integral

S-a finalizat concursul studențesc –“Calea verde în machete”, având ca premiu o vizită de studiu – internship în Norvegia. Internship-ul celor 10 studenți și 2 profesori a avut  loc în perioada 10 – 19 aprilie 2016 . Urmare solicitarii partnerului norvegian KS, in luna martie 2017, a avut loc un nou internship cu o durata de 10 zile pentru studenți în Norvegia, unde au participat următoarele 5 echipe de studenți din clasamentul concursului ”Calea Verde în machete”.

 

 


1.1.1.6. Realizarea unui modul universitar pentru studentii din Universitatea Lucian Blaga din Sibiu privind adaptarea la schimbarile climatice                                                      

Responsabil:  Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

Stadiul implementarii: :  realizat

 

S-a elaborat modulul de instruire „Adaptarea la schimbările climatice” pentru studenții ULBS, Facultatea de Inginerie, fiind predat conform orarului disciplinei,  la specializarea Ingineria si Protecția Mediului in Industrie (IPMI), anul III de studiu   Un rol important în realizarea acestui modul îl au cele doua cadre didactice care au participat la vizita de studiu în Norvegia si care au primit informatii privind organizarea si continutul modulului, dupa modelul universitatilor în acest domeniu din Norvegia.


 1.1.1.7. Realizarea unui curs postuniversitar pentru îmbunataţirea cunoştinţelor si crearea a minim 20 de  specialişti privind adaptarea la schimbari climatice

Responsabil:  Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

Stadiul implementarii : realizat

 

 Universitatea Lucian Blaga din Sibiu a elaborat cursul postuniversitar pentru specialistii din insitutiile si autoritatile publice si sectoarele vulnerabile/companii.

Cursul  post universitar Adaptarea la SchimbarileClimatice, a inceputsambata 05 noiembrie ora 8, conform orarului stabilit, la Facultatea de Inginerie (Sala IE301) La cursul post universitar au participat 35 de specialisti.


1.1.1.8. Implementarea unui Centru Educațional privind adaptarea la schimbările climatice în Tg. Mures

Stadiul implementarii: realizat

 

Responsabil: Primăria Municipiului Tg. Mureș

Realizarea  unui centru de educare si cercetare pentru informarea, educarea studentilor/elevilor/populatiei privind adaptarea la la schimbarile climatice si punerea  bazei unei activitati de cercetare privind schimbarile climatice la nivelul microclimei Tg. Mures si studiul efectelor schimbarilor climatice asupra sanatatii populatiei.

A avut loc inaugurarea Centrului Educational privind Adaptarea la schimbarile climatice in Tg Mures in luna Martie 2017.


Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

GHIDUL APLICANTULUI – Cerere de Propuneri de Proiecte în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale aferent Programului RO07 – ADAPTAREA LA SCHIMBARI CLIMATICE finanțat prin Granturile SEE 2009-2014

05/05/201705/05/2017

Granturi SEE si Norvegiene 2014-2021

01/07/201601/07/2016