Implementare proiect pilot – sectoare vulnerabile „energie” si ”infrastructura/constructii/planificare urbana”

Activitate 3.1.1. Implementarea unui proiect pilot integrat pentru sectoarele vulnerabile „energie”  si ”infrastructura/constructii/planificare urbana” în cladiri publice – APM Sibiu si  Gradinita Fratii Grimm Sibiu, bazat pe studii privind eficienta energetica si realizarea studiilor  privind eficienta energetica la Centrul Social Tg. Mures

Subactivitati:

3.1.1.1 Realizarea unui studiu de expertiza tehnica a cladirii APM Sibiu

3.1.1.2  Realizarea unui studiu de fezabilitate pentru lucrarile cladirii APM Sibiu

Responsabil: APM Sibiu

Stadiul implementarii :  realizate

 

Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie si Expertiza Tehnica  (DALI) pentru cladirea  APM Sibiu  a fost intocmita, urmare a finalizarii procedurii de achizitie publica  si incheierii  contractului in data de 05.06.2015 cu prestatorul serviciilor si a fost depusa la APM Sibiu in data de 30.06.2015. A fost realizata analiza tehnico-economica la nivelul APM Sibiu in data de 15.07.2015.

Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie si Expertiza Tehnica  (DALI) pentru cladirea  APM Sibiu a fost avizata de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului  si  Comisia Tehnico- Economica a Ministerului Mediului Apelor si Padurilor, obtinand Avizul nr. 65 din 27.08.2015.

Concluziile studiului DALI având ca obiect de investitie  Lucrari de interventii pentru Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu, privind cresterea eficientei energetice a cladirii si adaptarea acesteia la schimbarile climatice,  arata ca prin lucrari precum : termoizolarea fatadei cladirii, realizarea de terase verzi, reabilitarea sistemelor  termice, electrice si sanitare precum si realizarea unui sistem de ventilare a spatiilor cladirii pot determina o reducere semnificativa  a consumului anual total de energie pentru încalzire, climatizare, apa calda de consum si iluminat, respectiv o îmbunatatire a eficientei energetice a cladirii cu 48%.


3.1.1.3  Realizarea proiect tehnic  APM Sibiu

Responsabil: APM Sibiu

Stadiul implementarii :  realizat


3.1.1.4 Realizarea lucrari de constructie la APM Sibiu

Responsabil: APM Sibiu

Stadiul implementarii : realizat

 


3.1.1.8 Realizarea proiect tehnic  Gradinita Fratii Grimm Sibiu

Responsabil: APM Sibiu

Stadiul implementarii :  realizat


3.1.1.9 Realizarea lucrarii de adaptare constructiva si energetica a cladirii  la gradinita Fratii Grimm Sibiu

Responsabil: APM Sibiu

Stadiul implementarii :  realizat


 

Urmare derularii procedurii de achizitie publica, desfasurata on line, pentru “Intocmire Proiect tehnic pentru Lucrari – Model de buna practica prin adaptarea constructiva si energetica a unei cladiri in contextul schimbarilor climatice (sediu APM Sibiu, Gradinita Fratii Grimm Sibiu, Centrul Social Tg Mures) si Executie Lucrari – Model de buna practica prin adaptarea constructiva si energetica a unei cladiri in contextul schimbarilor climatice (sediu APM Sibiu, GradinitaFratii Grimm Sibiu)”, APM Sibiu în data de  19.04.2016  a încheiat contractul de lucrări  cu asocierea formată din SC Empire Central Group SRL şi Interactive Design SRL, img_20161101_090419având termen de execuţie a lucrărilor  aprimg_2522ilie 2017.

Au fost intocmite documentatiile tehnice pentru cele 3 obiective, sediul APM Sibiu, Gradinita Fratii Grimm Sibiu, Centrul Social Tg Mures, obţinându-se autorizatiile de constructie nr. 580/29.07.2016 pentru Lucrările la sediul APM Sibiu, nr. 726/08.09.2016 pentru lucrarile la sediul Gradinitei Fratii Grimm Sibiu si nr. 390/26.08.2016 pentru lucrarile la Centrul Social Tg. Mures.În data de 08.08.2016 au început lucrarile efective de constructie la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu – Model de bună practica prin adaptarea constructiva şi energetica a cladirii in contextul schimbarilor climatice, iar in data de 24.10.2016 au început lucrarile la sediul Gradinitei Fratii Grimm Sibiu.

 


3.1.1.5 Realizarea studiului de eficienta energetica la cladirea Gradinitei Fratii Grimm Sibiu

Responsabil: APM Sibiu

Stadiul implementarii :  realizat

 Studiul de eficienta energetica, înregistrat la Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu cu nr. 2285/13.02.2015,  evidentiaza caprinsolutiile de reabilitarepropuse se poateobtine o crestere a eficienteienergetice a cladirii de 27% .

 

3.1.1.6 Realizarea unui studiu de expertiza tehnica la cladirea Gradinitei Fratii Grimm Sibiu

3.1.1.7 Realizarea unui studiu de fezabilitate pentru lucrarile cladirii Gradinitei Fratii Grimm Sibiu

Responsabil: APM Sibiu

Stadiul implementarii :  realizate

Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie si Expertiza Tehnica  (DALI) pentru cladirea  Gradinitei Fratii Grimm Sibiu a fost intocmita, urmare a finalizarii procedurii de achizitie publica  si incheierii  contractului in data de 05.06.2015 cu prestatorul serviciilor si a fost depusa la APM Sibiu in data de 30.06.2015. A fost realizata analiza tehnico-economica la nivelul APM Sibiu in data de 15.07.2015.

Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie si Expertiza Tehnica  (DALI) pentru cladirea  Gradinitei Fratii Grimm Sibiu a fost avizata de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului  si  Comisia Tehnico- Economica a Ministerului Mediului Apelor si 3.1.1.7.Gradinita_Fratii_GrimmPadurilor, obtinand  Avizul nr. 63 din 27.08.2015.

Concluziile studiului DALI având ca obiect de investitie  Lucrari de interventii pentru Gradinita Fratii Grimm, privind cresterea eficientei energetice a cladirii si adaptarea acesteia la schimbarile climatice, arata ca prin solutiile de izolare ale cladirii si instalarea a cca 40 mp de panouri solare pe terasa centralei termice şi pe şarpanta sudica a cladirii, pentru prepararea de apa calda de consum din surse regenerabile se obtine o reducere a consumului anual total de energie al cladirii cu 30,97 %, fata de consumurile actuale.


3.1.1.10 Realizarea studiului de eficienta energetica la cladirea Centru social Tg. Mures

Responsabil: APM Sibiu

Stadiul implementarii :  realizat

 Studiul de eficienta energetica la Centrul Social Tg. Mures nr. 2284/13.02.2015 evidentiaza faptul ca pachetele de reabilitare propuse pot conduce la o economie a consumurilor energetice din cladire de pâna la 15% .

 3.1.1.11 Realizarea unui studiu de expertiza tehnica la cladirea Centru social Tg. Mures

3.1.1.12  Realizarea unui studiu de fezabilitate pentru lucrarile cladirii Centru social Tg. Mures

Responsabil: APM Sibiu

Stadiul implementarii :  realizate

Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie si Expertiza Tehnica  (DALI) pentru cladirea   Centrului Social Tg. Mures a fost intocmita, urmare a finalizarii procedurii de achizitie publica  si incheierii  contractului in data de 05.06.2015 cu prestatorul serviciilor si a fost depusa la APM Sibiu in data de 30.06.2015. A fost realizata analiza tehnico-economica la nivelul APM Sibiu in data de 15.07.2015.3.1.1.12_Centrul_Social_tg_mures

Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie si Expertiza Tehnica  (DALI) pentru cladirea   Centrului Social Tg. Mures a fost avizata de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului  si  Comisia Tehnico- Economica a Ministerului Mediului Apelor si Padurilor, obtinand Avizul nr. 64 din 27.08.2015.

Concluziile studiului DALI avand ca obiect de investitie  Cresterea eficientei energetice a cladirii Centrului Social Tg. Mures,  arata ca prin  izolarea termica a pereţilor exteriori si instalarea a doua cazane murale în condensaţie cu randament termic de 1,08 eficienta energetica a cladirii creste  cu 22,12%.


 

3.1.1.14.  Realizarea lucrarilor de interventie privind cresterea eficientei energetice la Centrul Social Tg. Mures

Responsabil: Primaria Municipiului Tg. Mures

Stadiul implementarii:  realizat

 

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

GHIDUL APLICANTULUI – Cerere de Propuneri de Proiecte în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale aferent Programului RO07 – ADAPTAREA LA SCHIMBARI CLIMATICE finanțat prin Granturile SEE 2009-2014

05/05/201705/05/2017

Granturi SEE si Norvegiene 2014-2021

01/07/201601/07/2016