Implementare proiect pilot – sector vulnerabil „transport”


Activitate 2.3.1.Implementarea unui proiect pilot pentru sectorul vulnerabil „transport” in Sibiu : crearea infrastructurii pentru amplasarea însubteran a cablurilor electrice/telecomunicatii, plantarea de copaci în statii de autobuz si studiu de trafic privind evaluarea eficientei traficului si a rutelor alternative însituatii de fenomene extreme

Subactivitati :

2.3.1.1. Realizarea studiului de fezabilitate pentru crearea infrastructurii privind amplasarea subterană a 10.019 m  de cablaj electric/telecomunicatii în municipiul Sibiu

 Responsabil: Primăria Municipiului Sibiu2.3.1.1. Cabluri electrice

Stadiul implementarii : realizat

Achizitia publică pentru elaborarea Studiilor de fezabilitate – Crearea infrastructurii pentru amplasarea in subteran a cablurilor de telecomunicatii si iluminat public in municipiul Sibiu pe urmatoarele strazi: D-dul Victoriei, B-dul V.Milea, B-dul C. Coposu, Soseaua Alba Iulia si Calea Dumbravii,  a fost finalizată prin semnarea contractului nr. 65/12.05.2015 si preluarea  studiilor  în data de  15.07.2015. In sedinta de Consiliu Local din data 30.07.2015 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici privind Crearea
infrastructurii pentru amplasarea în subteran a cablurilor de telecomunicatii si iluminat public în municipiul Sibiu pe următoarele străzi: B-dul Victoriei, B-dul V. Milea, B-dul C. Coposu, Soseaua Alba Iulia si Calea Dumbrăvii  aferentă implementării proiectului ”Calea verde spre dezvoltare durabilă”


 

2.3.1.2. Crearea infrastructurii pentru amplasarea subterană a 10.019 m  de cablaj  electric/telecomunicatii în municipiul Sibiu – Primăria municipiului Sibiu

Responsabil: Primăria Municipiului Sibiu

Stadiul implementarii : realizat

 S-au finalizat procedurile de achizitie pentru crearea infrastructurii pentru amplasarea subterană a 10.019 m de cablaj,  electric /telecomunicatii în municipiul Sibiu – proiectarB-dul C. Coposue (PT+DDE+DATC) si executielucrari aferente.

Au fost demarate lucrările de creare a infrastructurii metropolitane pe toate cele 5 străzi care fac obiectul proiectului, astfel:

– B-dul Corneliu Coposu: ordin începere lucrări  01.06.2016;

– Calea Dumbrăvii și Șos. Alba Iulia: ordin începere lucrări 08.06.2016;

– B-dul Victoriei și B-dul Vasile Milea: ordin începere lucrări 13.07.2016.

Lucrarile au fost finalizate

 


2.3.1.3. Plantare de 30 copaci în statiile de autobuz

Responsabil: Primăria Municipiului Sibiu

Stadiul implementarii : realizat

S-au stabilit locațiile  pentru plantarea a 30 de copaci în proximitatea statiilor de autobuz, pe arterele  B-dul Victoriei, B-dul V. Milea, B-dul C. Coposu, Soseaua Alba Iulia si Calea Dumbrăvii.
S-a derulat procedura de achizitie a lucrarilor de plantare a celor 30 de arbori si de creare a alveolelor special amenajate in acest sens.S-au plantat cei 30 de arbori pe traseul lucrarilor de infrastructura.


 2.3.1.4.  Realizarea unui studiu 2.3.1.4. studiu_traficde trafic în municipiul  Sibiu

Responsabil: Universitatea Lucian Blaga din  Sibiu

Stadiul implementarii : realizat

Studiul de trafic privind evaluarea eficientei traficului si a rutelor alternative in situatii de fenomene  extreme    (studii)

 

 


Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

GHIDUL APLICANTULUI – Cerere de Propuneri de Proiecte în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale aferent Programului RO07 – ADAPTAREA LA SCHIMBARI CLIMATICE finanțat prin Granturile SEE 2009-2014

05/05/201705/05/2017

Granturi SEE si Norvegiene 2014-2021

01/07/201601/07/2016