Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu organizează Conferinţa de încheiere şi diseminare a rezultatelor proiectului ”Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă”,  finanțat  prin Mecanismul Financiar  SEE 2009 – 2014, ce va avea loc în perioada 27 – 28 Aprilie 2017, la Sibiu, Hotel Ibis (sala Faust II) Calea Dumbrăvii, nr. 2-4, jud. Sibiu.

Conferinţa este organizată de Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu, promotorul proiectului ”Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă”,  în colaborare cu  partenerii proiectului, Asociaţia Norvegiană a Autorităţilor Locale şi Regionale – KS, Primăria Municipiului Sibiu, Primăria Municipiului Brașov, Primăria Municipiului Tg. Mureș, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Administrația Națională de Meteorologie.

La eveniment sunt invitați reprezentanți ai grupurilor țință, autorități publice locale din municipiile Sibiu, Tg. Mureș și Brașov, autorități competente pentru protecția mediului de la nivel central şi local, autorități furnizoare de utilități publice, companii publice și private, ONG –uri, colaboratori, mass-media, dar şi reprezentanţi ai autorităţilor publice din Norvegia, Institutul de Cercetare Vestlandsforskning, Direcția Norvegiană pentru Protecție Civilă – DSB.  

Contact: ofițer proiect comunicare Melinda Dragomir, email: melinda.dragomir@caleaverde.ro, website  http://caleaverde.ro, tel: +40740542008.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu este o instituție publică guvernamentală sub jurisdicția Ministerului Mediului, un serviciu public deconcentrat, finanțat de la bugetul de stat.

Proiectul ”Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă” cu o valoare totală eligibilă de 4.628.535 euro, beneficiază de o finanţare în valoare de 3.934.254,75 euro din partea Islandei, Liechtensteinului și Norvegiei prin Granturile SEE 2009 – 2014 și o cofinanțare în valoare de 694.280,25 euro,  asigurată de Ministerul Mediului în cadrul Programului RO07 Adaptarea la schimbările climatice.

Proiectul se derulează în perioada ianuarie 2015 – aprilie 2017. Obiectivul general al proiectului constă în reducerea vulnerabilității umane și a ecosistemului la schimbările climatice și urmărește elaborarea unui set de bune practici privind adaptarea la schimbările climatice.

 

###

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org, www.eeagrants.ro.

CP 37

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

GHIDUL APLICANTULUI – Cerere de Propuneri de Proiecte în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale aferent Programului RO07 – ADAPTAREA LA SCHIMBARI CLIMATICE finanțat prin Granturile SEE 2009-2014

05/05/201705/05/2017

Granturi SEE si Norvegiene 2014-2021

01/07/201601/07/2016