Elaborare strategii si planuri de actiune

 

Activitate 2.1.2 Elaborarea și redactarea strategiilor și planurilor de acțiune privind adaptarea la schimbări climatice in trei municipalități (Sibiu și Tg. Mureș, Brașov) din Regiunea 7 Centru, bazate pe sondaje municipale, evaluări de risc și vulnerabilitate, hărți tematice și studiile meteorologice.

 Responsabil: APM Sibiu, KS, Municipiul Sibiu, Municipiul Tg. Mures, Municipiul Brasov, ANM Bucuresti

Subactivitati :

2.1.2.1  Realizarea a trei sondaje municipale

Responsabil: APM Sibiu

Stadiul implementarii: realizat integral

Sondajeprivind opinia populatiei si cunostintele referitoare la schimbarile climatice in municipiile Sibiu, Brasov si Tg. Mures (sondaje).

 


2.1.2.2. Evaluare de risc şi vulnerabilitate – identificarea zonelor şi sectoarelor vulnerabile din cele trei  municipalităţi

Responsabil: APM Sibiu, KS, municipiul Sibiu, municipiul Tg. Mureș, municipiul Brașov,ANM București

Stadiul implementarii: realizat integral

Ca urmare a intalnirilor grupurilor de lucru din cele trei municipalitați ( 17 – 19 noiembrie 2015 pentru Sibiu, 19-21 ianuarie 2016 pentru  Brașov și 26-28 ianuarie 2016 pentru Tg. Mureș, 1 februarie 2016 pentru Sibiu)au fost evaluate riscurile și vulnerabilitatile la schimbările climatice din  cele trei municipalitati În aceste grupuri de lucru au fost implicatiexperti Norvegieni, parteneri ai proiectului, precum și factorii interesați din cele trei municipii. 

Concluzii: in urma  evaluărilor realizate de grupurile de lucru, s-au selectat câte  patru sectoare vulnerabilela schimbările climatice, pentru fiecare municipiu, astfel:

Municipiul Sibiu–”Transporturi”, ”Infrastructură, construcții și planificare urbană”, ”Resurse de apă” și ”Sănătate publică”

Municipiul Brașov –”Infrastructură, construcții și planificare urbană”, ”Sănătate publică”, ”Biodiversitate”, ”Turism și activități recreative”

Municipiul Tg. Mureș – ”Energie”, ”Infrastructură, construcții și planificare urbană”, ”Sănătate publică”, ”Transporturi”.

De asemenea, sectorul ”Educație, informare, conștientizare” fost considerat unul transversal, acțiunile întreprinse în acest sector pot sprijini toate celelalte sectoare, fiind adoptat ca sector prioritar pentru fiecare din cele trei municipalități.

 


 

2.1.2.3. Elaborarea și scrierea strategiilor de adaptare la schimbări climatice și a planurilor de acțiune în trei municipii din Regiunea 7 Centru 

Responsabil: APM Sibiu, KS, municipiul Sibiu, municipiul Tg. Mureș, municipiul Brașov,ANM București

Perioada de implementare : octombrie 2016

Stadiul implementării: realizat

In perioada 23 – 25 februarie 2016 a avut loc workshopul privind “Validarea metodologiei pentru elaborarea strategiilor locale de adaptare la schimbările climatice în cele trei municipalități. Întâlnirea de lucru s-a desfășurat în Sibiu, cu participarea factorilor interesați din cele 3 municipalități. Organizarea întâlnirii s-a realizat și cu sprijinul experților norvegieni din partea KS ( The Norwegian Association of Local and Regional Authorities), Western NorwayResearch Institute și DSB.

În perioada 10-12 mai 2016 a avut loc la Sibiu a doua întâlnire de lucru cu participarea factorilor interesați din cele trei municipalități precum și a experților norvegieni, invitați ai partenerului de proiect, KS. Tema acestui grup de lucru a fost “Validarea metodologiei pentru elaborarea planurilor de acțiune  aferente strategiilor locale de adaptare la schimbările climatice precum și a ghidurilor specifice proiectului

Următoarele 3 întâlniri desfășurate în perioada 05-06 iulie 2016,  11-12 iulie 2016 și 13-14 iulie 2016, în fiecare din cele trei municipii, au avut ca teme de lucru ,,Elaborarea Strategiei Locale, inclusiv a Planului de Acțiune de Adaptare la Schimbări Climatice” pentru municipiul Sibiu, Brașov și Tg. Mureș,  la care au participat factori interesați din cadrul primăriilor și a reprezentanților din sectoarele vulnerabile la schimbările climatice identificate pentru fiecare municipiu.

 În urma acestor întâlniri a rezultat câte un draft al Strategiei  cu privire la adaptarea la schimbările climatice pentru Municipiul Sibiu, Brașov și Tg. Mureș precum și un draft al Planului de Acțiune aferent acestora. Aceste documente în 27 iulie 2016 au fost transmise  spre consultare și completare municipalităților care au responsabilitate în aprobarea și implementarea Strategiilor și Planurilor de acțiune, termenul de finalizare fiind septembrie 2016.

S-au realizat strategiile si planurile locale de actiune privind adaptarea la schimbarile climatice in municipiile Sibiu, Brasov si Tg. Mures. ( strategii si planuri de actiune)


 

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

GHIDUL APLICANTULUI – Cerere de Propuneri de Proiecte în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale aferent Programului RO07 – ADAPTAREA LA SCHIMBARI CLIMATICE finanțat prin Granturile SEE 2009-2014

05/05/201705/05/2017

Granturi SEE si Norvegiene 2014-2021

01/07/201601/07/2016