Fonduri pentru Relatii Bilaterale

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SIBIU

 

Proiect:

Schimb de bune practici în domeniul mediului  pentru creșterea calității vieții în orașe inteligente. Vulnerabilitati ale schimbărilor climatice la nivelul comunităților locale din regiunea 7 Centru . Modele de bună practică în sectorul infrastructură/ construcții/ planificare urbană

finantat din Fondul pentru Relații Bilaterale în cadrul Programului RO07 – Adaptarea la Schimbări Climatice din cadrul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European 2009 – 2014,

Buget total:19.854,07 euro

 

 

Acțiunea 1: SCHIMB DE BUNE PRACTICI ÎN DOMENIUL MEDIULUI  PENTRU CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ÎN ORAȘE INTELIGENTE

 

Denumirea promotorului: Agenția  pentru Protecția Mediului Sibiu

 

Data activității: 24 – 26 septembrie 2017

 

Locul de desfășurare: Sibiu

 

Scopul principal al acțiunii: SCHIMB DE BUNE PRACTICI ÎN DOMENIUL ADAPTĂRII LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE ȘI IMPACTUL ASUPRA CALITĂȚII  VIEȚII ÎN ORAȘE INTELIGENTE, SIBIU (RO) ȘI VESTFOLD (NO) prin:

 1. Transfer de cunoștințe în domeniul schimbărilor climatice, inclusiv în monitorizarea calității aerului și impactul asupra calității vieții
 2. Identificarea de oportunități de colaborare cu parteneri din Norvegia în dezvoltarea unor proiecte privind bunele practici privind adaptarea la schimbările climatice în sectoarele vulnerabile: ”Transport” și ”Sănătate Umană”

 

Descrierea activității desfășurate:

Acțiunea 1 a avut loc în perioada 24-26 septembrie 2017, prin organizarea unei întâlniri la care au participat un număr de 22 de persoane ce au reprezentat factori interesați în domeniul schimbărilor climatice și  monitorizării calității aerului.

Din partea statului donator, Norvegia a participat d-nul Profesor Lasse Berntzen reprezentant al Departamentului Engineering, Technology and IT, University College of Southeast Norway .

Factorii români interesați au avut următoarea reprezentare:

 • Universitatea Lucian Blaga din Sibiu ( Roșca Liviu, Florea Adrian, Filimon Raul)
 • Ministerul Mediului ( Busuioc Carla, George Ionaș, Alexandru Ioan Crăciun, Florian Ștefan)
 • ONG – Cu Verdele-n Sus ( Șoroagă Andrei)
 • Primăria Sibiu ( Munteanu Cristina, Burlacu Camelia)
 • Primăria Brașov (Gabriela Vlad, Manolache Marilena )
 • Agenția pentru Protecția Mediului Cluj (Mureșan Liana, Muntean Dana Florina )
 • Agenția pentru Protecția Mediului Brasov (Benga Ioana)
 • Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu (Diaconescu Lidia, Devian Anca, Baciu Carmen, Stoica Daniela , Naicu Stelian)
 • SC EMVA PRESS SRL – reprezentant presă – ( Florea Cristian)

Total : 10 bărbați și 12 femei.

 

Acțiunea s-a desfășurat conform agendei de lucru care a cuprins prezentări de materiale urmate de discuții interactive și vizita în teren la sediul APM Sibiu, astfel:

      

 

 

Pentru ziua  de 25.09.2017

Primirea invitațiilor – cu introducerea reprezentantului statului donator, d-nului prof. Lasse Berntzen din cadrul University College of Southeast Norway (USN)

 • Cuvântul de deschidere , cu luări de cuvânt din partea organizatorilor APM Sibiu și ULB din Sibiu –
 • Prezentarea rezultatelor proiectuluiCalea Verde spre Dezvoltare Durabilă”, finanțat din Fondurile SEE 2007-2014, perioada de implementare 2015- 2017, prezentare Daniela Stoica
 • Prezentarea rezultatelor din Proiectul de Cooperare Bilaterală de Mică Anvergură – Programul Burse și Cooperare Interinstituțională- RO 015, „A Mobile Platform for Environmental Monitoring” cod 16-SEE-PCB-RO SIBIU 01/01 al ULBS, finanțat din Fondurile SEE 2007-2014, perioada de implementare 07.07.2016-28.02.2017 – prezentare Adrian Florea
 • Proiecte de succes din Norvegia în domeniul reducerii poluării aerului și a emisiilor de gaze cu efect de seră, factor decisiv al schimbărilor climatice – Prezentare prof. Lasse Berntzen

 

Pentru ziua de  26.09.2017

-Vizita în teren realizată la sediul APM Sibiu – Model de bună practică în scorul vulnerabil ”Infrastructură/construcții/planificare urbană” și ”energie”, prezentarea stației de monitorizare urbană a calității aerului, aflată în zona limitrofă instituției de mediu

– „Sustainability at the School of Engineering from LBUS”, a fost prezentată de către decanul facultăţii de Inginerie, din cadrul universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, prof. Liviu I. Roşca.

– „Dezvoltarea unei platforme de informare și monitorizare a calității vieții în orașe inteligente folosind tehnologii IoT”, a fost prezentată de către expertul universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Raul Filimon.

Bune practici în domeniul îmbunătățirii calității aerului, sisteme de monitorizare la nivel global prezentarea s-a făcut de către profesorul Florea Adrian

Oportunități de finanțare/parteneriate pe programul RO007. Discuții în grupuri de lucru – Identificare idei de proiecte comune         APM Sibiu

 

În concluzie această acțiune au vizat conceptul de „oraş inteligent“ care se referă la “locurile în care tehnologia informației este combinată cu infrastructura, arhitectura, obiectele de zi cu zi și chiar organismele noastre pentru a aborda problemele sociale, economice și de mediu“, în contextul  adaptării la schimbările climatice, fiind făcute referiri cu prioritate la nevoile specifice de adaptare in sectoarele vulnerabile la schimbările climatice: ”Infrastructură/planificare urbană/construcții”, ”Transport” și ”Sănătate Umană”.

 

Pentru acțiunea 1 rezultatele majore ale proiectului au constat în:

Transferul de cunoștințe în domeniul schimbărilor climatice, inclusiv în monitorizarea calității aerului și impactul asupra calității vieții

–  Identificarea de oportunități de colaborare cu parteneri din Norvegia în dezvoltarea unor proiecte privind bunele practici privind adaptarea la schimbările climatice în sectoarele vulnerabile: ”Transport” și ”Sănătate Umană”

În acest context, întâlnirea de lucru, în cele două zile de desfășurare, a realizat multă interacțiune și schimb de informații între participanți, profesorul Florea Adrian de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu fiind moderatorul acestui eveniment. Au fost creionate câteva idei care pot dezvolta noi proiecte ce pot fi finanțate din Programul SEE 2014- 2021, precum:

 – Soluția propusă de către partenerii LBUS & USN de îmbunătățire a monitorizării de mediu mai exact a calității aerului în orașe, folosind prototipul “proof of concept” la o scară mai largă, cu costuri reduse prin utilizarea în mașini care în momentul când vor fi parcate, aceasta vor începe să monitorizeze mediul înconjurător și va transmite aceste informații unui server, generând anumiți indicatori de profil pentru orașe pe anumite perioade de timp prin intermediul platformei proiectului. Astfel colectarea masivă a datelor de la unitățile instalate în mașinile deținute și operate de municipalități va contribui la creşterea calităţii măsurătorilor printr-o granularitate mai bună şi va încerca să răspundă provocărilor tehnice legate de implementarea pe scară largă a unor sisteme dedicate robuste.

–  Implementarea unor platforme in aer liber pentru monitorizarea inteligentă a calităţii vieţii orașului. Platforma poate fi utilizată pentru monitorizarea calităţii aerului, a temperaturii, a umidităţii și altor parametrii dar și o numărare a numărului de vehicule şi persoane ce trec în timp într-o anumită zona (prin faţa respectivului punct). Acest lucru va “cuantifica” orașul, iar datele pot fi furnizate agenţiilor guvernamentale, pentru managementul mediului și al traficului şi luarea deciziilor propice în funcţie de nivelul de poluare atins respectiv instituţiilor medicale şi cercetătorilor care pot face corelaţii între trafic, poluare, zgomot şi incidenţa unor boli cu caracter respiratoriu, cardiovascular sau neurologic la nivelul copiilor/adulţilor;

– dezvoltarea conceptului de oraș inteligent prin includerea unor programe informatice cu aplicabilitate pe diferite domenii (comunicare, cultură, mediu – calitatea aerului, sănătate )

– pentru componenta reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră se poate finanța , prin intermediul unui parteneriat public-privat o instalație de transformare a deșeurilor în biogaz sau energie electrică

– schimburi de bune practici cu orașe din Norvegia care au dezvoltat conceptul de ”Smart City”

– implementarea unui proiect de transfer al cunoștințelor privind stațiile / clădirile nou construite, neutre în ceea ce privește emisiile de CO2, pare foarte relevant.

Concluzii:

 1. Întâlnirea de lucru a creat premisele unui transfer de informații privind bunele practici în orașe din România și Norvegia,  realizându-se un schimb de cunoștințe actuale legate monitorizarea aerului și adaptarea la schimbările climatice, având ca rezultat dezvoltarea relațiilor bilaterale în domeniu de interes între reprezentanți ai statului aplicant  și cel al statului donator.
 2. În cadrul sesiuni de brainstorming s-au stabilit potențialii parteneri pentru pregătirea și implementarea ideilor de proiecte sus-menționate, aceștia fiind: autorități publice locale, instituții deconcentrate (agenții pentru protecția mediului), universități și ONG-uri.

 

Acțiunea 2:  VULNERABILITATI ALE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE LA NIVELUL COMUNITĂȚILOR LOCALE DIN REGIUNEA 7 CENTRU . MODELE DE BUNĂ PRACTICĂ ÎN SECTORUL INFRASTRUCTURĂ/ CONSTRUCȚII/ PLANIFICARE URBANĂ.

 

Denumirea entității: Agenția  pentru Protecția Mediului Sibiu

 

Data activității: 16 – 18 Octombrie 2017

 

Locul de desfășurare: Sibiu

                                            

 

Scopul principal al acțiunii: REDUCEREA VULNERABILITĂȚII UMANE ȘI A ECOSISTEMELOR LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE PRIN COOPERARE ȘI TRANSFER DE CUNOȘTINȚE CU INSTITUȚII SIMILARE DIN NORVEGIA prin realizarea unui schimb de bune practici realizat între Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu cu parteneri români și parteneri ai statului Donator, KS- Asociația Autorităților Locale și Regionale din Norvegia

 

Descrierea activității desfășurate:

Acțiunea 2 a avut loc în perioada 16 – 18 Octombrie 2017, prin organizarea unei întâlniri la care au participat un număr de 19 persoane ce au reprezentat factori interesați în domeniul schimbărilor climatice .

Din partea statului donator, respectiv KS- Asociația Autorităților Locale și Regionale din Norvegia au participat doi reprezentanți :

 • INGHER ODDRUN – manager proiect în cadrul Laboratorului de Climă și Energie – Școala Nord Gudbrandsdal – regiunea Oppland
 • OLE PETTER – din cadrul departamentului privind managementul apei în municipalitatea Fredrikstad

 

Factorii români interesați, au avut următoarea reprezentare:

 • Ministerul Mediului (George Ionaș, Hârjeu Dinu)
 • ONG – Cu Verdele-n Sus ( Șoroagă Andrei)
 • Primăria Sibiu ( Fîșcă Ionuț Cristian))
 • Primăria Brașov (Micu Liliana )
 • Primăria Tg. Mureș (Bereczi Iozsef, Andrei Bugnar)
 • Primăria Sf. Gheorghe ( Szabaday Adrienne)
 • Agenția pentru Protecția Mediului Covasna (Luminita Bălălău, Neagu Gheorghe)
 • Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu (Dobrotă Cecilia, Stoica Daniela , Alecu Tania)
 • SC EMVA PRESS SRL – reprezentant presă – ( Laura Matei))
 • Universitatea Lucian Blaga din Sibiu ( Claudiu Isarie, Florea Adrian)
 • Universitatea Babes Bolyai Cluj Napoca ( Croitoru Adina)

 

Total : 10 bărbați și 9 femei.

 

Acțiunea s-a desfășurat conform agendei de lucru care a cuprins prezentări de materiale urmate de discuții interactive și vizita în teren la sediul APM Sibiu, astfel:

 

Ziua 1 – 16 octombrie 2017

 

 • Primirea invitațiilor – cu introducerea reprezentanților statului donator, d-nei INGER ODDRUN și d-nului OLE PETTER din cadrul KS , Asociația Municipalităților Locale și Regionale din Norvegia
 • Cuvântul de deschidere , cu luări de cuvânt din partea organizatorului APM Sibiu
 • Prezentarea rezultatelor proiectuluiCalea Verde spre Dezvoltare Durabilă”, finanțat din Fondurile SEE 2007-2014, perioada de implementare 2015- 2017
 • Adaptarea la Schimbările Climatice. De ce? Când? Unde? Cum? – prezentare a D-nei prof. univ. dr. Adina-Eliza CROITORU
 • Prezentare metodologie elaborare Strategii pentru adaptarea la schimbările climatice (ICU, vulnerabilități/riscuri, strategie, chestionar). Discuții interactive cu participanții legat de cum pot fi preluate aceste idei și în alte orașe – prezentare realizată de consultantul expert Marius Cristea
 • Proiecte de succes din Norvegia
 • The Climate and Energy Laboratory Nord-Gudbrandsdal Upper Secondary School. Climate adaptation in the region and: New direction in the basic curirculum in the primary and secundary schools – material prezentat de Inger Oddrun
 • Climate change adaptation in Fredrikstad, Norway – prezentarea realizată de Ole Petter Skallebakke
 • Plan de acțiune din cele trei municipii implicate în proiectul Calea Verde – sectorul vulnerabil EDUCAȚIE, INFORMARE, CONȘTIENTIZARE – prezentare realizată  de consultantul expert Marius Cristea

 

Ziua 2- 17 octombrie 2017:

 

 • Plan de acțiune din cele trei municipii implicate în proiectul Calea Verde – sectorul vulnerabil INFRASTRUCTURĂ/PLANIFICARE URBANĂ/CONSTRUCȚII prezentare realizată de consultantul expert Marius Cristea
 • Vizita în teren realizată la sediul APM Sibiu – Model de bună practică în scorul vulnerabil ”Infrastructură/construcții/planificare urbană” și ”energie”

–  Oportunități de finanțare/parteneriate pe programul RO007. Discuții în grupuri de lucru – Identificare idei de proiecte comune         APM Sibiu – acțiune susținută de toți participanții inclusiv de reprezentanții Ministerului Mediului , în calitate de Operator de Program pentru următorul Program, pentru identificarea unor proiecte concrete de interes comun ce pot fi pregătite și implementate în cadrul unor parteneriate viitoare, inclusiv cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar SEE 2014-2021.

 

Pentru acțiunea 2 rezultatele majore ale proiectului au constat în:

Transferul de cunoștințe și modele de bune practici privind adaptarea la schimbările climatice pentru sectorul vulnerabil Infrastructură/Construcții/Planificare Urbană

–  Creşterea capacităţii, cunostintelor privind adaptarea la schimbările climatice în contextul dezvoltării relațiilor bilaterale între reprezentanți ai autorităților participante

 

În acest context, întâlnirea de lucru, în cele două zile de desfășurare, a realizat multă interacțiune și schimb de informații între participanți, experți români și experții norvegieni. Au fost creionate câteva idei care pot dezvolta noi proiecte ce pot fi finanțate din Programul SEE 2014- 2021, precum:

 

 1. a) în domeniul planificării strategice și teritoriale a adaptării la schimbările climatice:
 • elaborarea de strategii și planuri locale de adaptare la schimbările climatice pentru celelalte orașe din regiune și din țară care nu dispun de astfel de documente, cu integrarea bunelor practici și a expertizei orașelor din Norvegia, dar și a celor 3 orașe din regiune care deja au parcurs acest proces;
 • elaborarea unor studii privind hidrologia urbană (de ex. scurgerea apelor pluviale generate de precipitațiile abundente), inclusiv cu utilizarea tehnologiilor GIS, utilizând bunele practici din Norvegia și expertiza academică din România;
 • elaborarea unor regulamente de urbanism-pilot pentru adaptarea la schimbările climatice, care să asigure punerea în aplicare a măsurilor din strategiile și planurile locale de adaptare, elaborate într-un cadru participativ, cu implicarea departamentelor de urbanism din primării, a organizațiilor asociative de profil, a mediului academic etc.;
 • realizarea unui inventar al clădirilor din centrele istorice care necesită măsuri imediate de reabilitare în vederea adaptării la schimbările climatice, precum și a unor ghiduri de intervenție la nivelul acestora (de ex. fațade, acoperișuri etc.), care să le asigure atât reziliența la fenomenele meteo extreme, cât și păstrarea valorii arhitecturale;
 • realizarea unor studii privind impactul schimbărilor climatice asupra mobilității urbane și a soluțiilor de adaptare din acest sector;
 1. b) în domeniul educației, cercetării, informării și conștientizării cu privire la adaptarea la schimbările climatice:
 • dezvoltarea de curriculă și de manuale pentru învățământul preuniversitar, precum și a unor laboratoare-pilot de climă în școli/licee, care să stea la baza unor pregătiri timpurii a copiilor și adolescenților în domeniul adaptării la schimbările climatice și a gestiunii situațiilor de urgență asociate acestora;
 • dezvoltarea de noi programe educaționale la nivelul învățământului superior (de ex. programe de masterat sau post-universitare), dar și de programe de formare continuă a specialiștilor în domeniul adaptării la schimbările climatice de la nivelul diferiților stakeholderi (administrații locale, instituții deconcentrate, companii private, ONG-uri, școli, universități etc.);
 • înființarea unui centru de excelență în domeniul adaptării la schimbările climatice care să aibă funcțiuni complexe în domeniu (informare-documentare, formare, cercetare, analiză economică a măsurilor/soluțiilor de adaptare, consultanță, monitorizare și evaluare strategii și planuri locale de adaptare etc.);
 • organizarea unei conferințe științifice internaționale pe tema adaptării la schimbările climatice, prima din România, cu ritmicitate anuală, care să antreneze cei mai buni specialiști din domeniu (din țară și străinătate) și care să identifice soluții concrete, ce pot fi ulterior dezvoltate și puse în aplicare;
 • înființarea unei platforme (virtuale) de voluntariat în domeniul adaptării la schimbările climatice, eventual cu acoperire națională, cu implicarea puternică a sectorului ONG și a societății civile.

           

Concluzii:

 • Întâlnirea de lucru a creat premisele unui transfer de informații privind bunele practici în orașe din România și Norvegia, realizându-se un schimb de cunoștințe actuale legate de adaptarea la schimbările climatice, având ca rezultat dezvoltarea relațiilor bilaterale în domeniu de interes între reprezentanți ai statului aplicant  și cel al statului donator.
 • În cadrul sesiuni de brainstorming s-au stabilit potențialii parteneri pentru pregătirea și implementarea ideilor de proiecte sus-menționate, aceștia fiind: autorități publice locale, instituții deconcentrate (agenții pentru protecția mediului), universități și ONG-uri.

 

Realizarea indicatorilor:

 

Ca urmare a dezvoltării celor două acțiuni ale proiectului APM Sibiu a semnat 8 Acorduri de Parteneriat  în vederea dezvoltării de aplicații comune pentru proiecte viitoare şi implementarea acestora in cadrul mecanismului financiar SEE 2014-2021, astfel :

o          APM Sibiu – USN Norvegia – Parteneriat înregistrat cu nr. 19709/20.10.2017

o          APM Sibiu – ULBS – Parteneriat înregistrat cu nr. 18339/29.09.2017

o          APM Sibiu – ONG Cu Verdele-n Sus – Parteneriat înregistrat cu nr. 18522/03.10.2017

o          APM Sibiu – APM Brașov – Parteneriat înregistrat cu nr. 18985/09.10.2017

o          APM Sibiu – Primăria Municipiului Brașov – Parteneriat înregistrat cu nr. 19496/17.10.2017

o          APM Sibiu – EMVA PRESS  – Parteneriat înregistrat cu nr. 18964/09.10.2017

o          APM Sibiu – APM Covasna – Parteneriat înregistrat cu nr. 19940/25.10.2017

o          APM Sibiu – Municipiul Tg. Mures/Universitatea Cultural Științifică Tg. Mureș cu  nr.20464/02.11.2017

 

Pentru realizarea scopului şi obiectivului principal al Acordurilor de Parteneriat, părţile îşi declară intenţia de a promova, în mod reciproc, relaţia de colaborare pe următoarele direcţii principale:

 1. Schimbul reciproc de date şi informaţii relevante, pentru domeniile de interes comun, incluzând, fără însă a se limita, la schimburi de publicaţii, de documentaţii ştiinţifice, de rezultate ale unor proiecte şi alte asemenea;
 2. Colaborare în realizarea proiectelor viitoare de orice tip;

Prin identificarea de idei și acțiuni în timpul dezbaterilor, reprezentantul partenerului KS din Norvegia KS a exprimat deschis intenția de a colabora și dezvolta noi proiecte cu promotorul, APM Sibiu, dar și cu ceilalți factori interesați, reprezentanți ai instituțiilor publice, autorităților locale, societății civile în vederea contribuirii la reducerea efectelor schimbărilor climatice , prin acțiuni concrete cel puțin  la nivelul Regiunii 7 Centru, intenție exprimată de  Inger Oddrun în emailul primit în 25 10.2017 : ”I enjoyed the two days very much and think the themes are very interesting to discuss and important for development of the systems and the society. The challenges will not stop for very many years and there will be very much to solve”.

Participarea reprezentanților Ministerului Mediului, în calitate de Operator de Program pentru viitorul exercițiu financiar SEE 2014-2021 a întărit convingerea participanților de a pune bazele unor colaborări cu parteneri din Norvegia și de a dezvolta proiecte integrate în domeniul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și a adaptării la schimbările climatice.

Cele două activități au contribuit la promovarea și înțelegerea sprijinului financiar acordat prin intermediul mecanismului financiar SEE 2009-2014, lucru evidențiat clar prin proiectele finanțate, cu rezultate și indicatori propuși, realizați dar în același timp  au sprijinit ideea dezvoltării de  proiecte pe noul mecanism SEE 2014-2021

 

Număr de femei implicate în acțiunile proiectului : 20

Număr de bărbați implicați în acțiunile proiectului : 17

 

Indicatori calitativi:

CHESTIONARELE pentru Acțiunea 1 au evidențiat următoarele aprecieri:

1 Foarte bună Bună Satis-făcătoare Nesatis-făcătoare Nu stiu/ nu raspund  
Care este părerea dvs despre desfasurarea acțiunii în general? 16  
2 Foarte bună Bună Satis-făcătoare Nesatis-făcătoare Nu stiu/ nu raspund
Cum apreciați modul de transmitere a informațiilor teoretice legate de rezultatele proiectelor anterioare, finalizate, finanțate din granturile SEE 2009-2104 ? 14 2
3 Foarte bună Bună Satis-făcătoare Nesatis-făcătoare Nu stiu/ nu raspund
Cum apreciati modul de transmitere a informațiilor în grupuri de lucru- exemple de bune practici și identificare idei de proiecte comune primite de la experți români ? 13 3
  4 Foarte bună Bună Satis-făcătoare Nesatis-făcătoare Nu stiu/ nu raspund  
  Cum apreciati modul de transmitere a informațiilor în grupuri de lucru- exemple de bune practici și identificare idei de proiecte comune primite de la experți norvegieni? 15 1  
  5 Foarte mare masura Mare masura Masura medie Masura mica Nu stiu/ nu raspund  
  În ce măsura considerați ca informațiile primite vă vor ajuta in activitatea  de scriere de proiecte  granturi SEE 2015 – 2021 ? 8 7 1  
                                       

 

 1. Recomandări privind modul de desfășurare a altor grupuri de lucru , pentru proiecte finanțate din granturile SEE:

 – prezentări de bune practici cu impact major după implementare

 

CHESTIONARELE pentru Acțiunea 2 au evidențiat următorul nivel de satisfacție calitativă a participanților:

1 Foarte bună Bună Satis-făcătoare Nesatis-făcătoare Nu stiu/ nu raspund  
Care este părerea dvs despre desfășurarea acțiunii în general? 10  
2 Foarte bună Bună Satis-făcătoare Nesatis-făcătoare Nu stiu/ nu raspund
Cum apreciați modul de transmitere a informațiilor teoretice legate de rezultatele proiectelor anterioare, finalizate, finanțate din granturile SEE 2009-2104 ? 9 1
                     

 

3 Foarte bună Bună Satis-făcătoare Nesatis-făcătoare Nu stiu/ nu raspund
Cum apreciați modul de transmitere a informațiilor în grupuri de lucru- exemple de bune practici și identificare idei de proiecte comune primite de la experți români ? 8 2
  4 Foarte bună Bună Satis-făcătoare Nesatis-făcătoare Nu stiu/ nu raspund  
  Cum apreciați modul de transmitere a informațiilor în grupuri de lucru- exemple de bune practici și identificare idei de proiecte comune primite de la experți norvegieni? 8 2  
  5 Foarte mare masura Mare masura Masura medie Masura mica Nu stiu/ nu raspund  
  În ce măsura considerați ca informațiile primite vă vor ajuta in activitatea de scriere de proiecte  pe granturile SEE 2014 – 2021 ? 4 5 1  
                             

 

 1. Recomandări privind modul de desfășurare a altor grupuri de lucru , pentru proiecte finanțate din granturile SEE sunt:

-Grupurile de lucru să fie organizate și la nivel de instituții participante la elaborarea și implementarea politicilor privind schimbările climatice

-Să se continue realizarea de grupuri de lucru , dar să fie mai interactive, cu factori mai implicați în discuții

-Organizare foarte bună

-Păstrarea legăturilor cu partenerii norvegieni și cu alți stakeholderi locali, naționali, internaționali, în domeniul schimbărilor climatice

 

Pentru promovarea proiectului și implicit a granturilor SEE au fost realizate următoarele acțiuni:

 1. A fost creată o pagină de Facebook cu denumirea ”Adaptarea la Schimbările Climatice”-au fost postate imagini și prezentări de bune practici cu tema reducerea emisiilor de gaze în atmosferă și adaptarea la schimbările climatice din timpul desfășurării acțiunii, dar și concluzii/rezultate obținute.
 1. S-au organizat două întâlniri astfel:
 1. cu elevi clasa a IV a de la Școala Ioan Slavici din Sibiu  în data de 13 10.2017 unde responsabilul de proiect din partea APM Sibiu a prezentat modele de bună practică privind modul de adaptare al elevilor la schimbările climatice, măsuri minime pe care elevii pot să le aplice pentru îmbunătățirea condițiilor de mediu și viață

 

 1. cu studenți ai Universității Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Calculatoare, anul I , în data de 10.10.2017, unde s-a promovat proiectul și  rezultatele obținute prin diverse aplicații dezvoltate în scopul reducerii emisiilor în atmosferă.
 1. S-au realizat 1000 flyere (din care 100 buc. în limba engleză) care au promovat acțiunile proiectului ce au fost distribuite elevilor, studenților ULBS și în universitatea parteneră din 
 2. S-a postat pe pagina de facebook a proiectului Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă  rezumate ale materialelor prezentate la întâlnirile de lucru și rezultate obținute.

 

Alte publicații:

 • Comunicat de presă din 25.09.2017 publicat on line pe site-ul” Sibiul în Imagini.ro”
 • Comunicat de presă din 09.10.2017 publicat în Ziarul Tribuna din 13.10.2017
 • Comunicat de presă din 27.10.2017 publicat on line pe site-ul ” Sibiul în Imagini.ro” și în varianta On-line a ziarului Mesagerul de Sibiu
 • Două anunțuri în presă- materiale audio cu privire la desfășurarea acestor evenimente, difuzate pe frecvențele Radio România în 25.09.2016 și 17.10.2019.

 

              

 

 

Responsabil proiect, Daniela STOICA

 

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

GHIDUL APLICANTULUI – Cerere de Propuneri de Proiecte în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale aferent Programului RO07 – ADAPTAREA LA SCHIMBARI CLIMATICE finanțat prin Granturile SEE 2009-2014

05/05/201705/05/2017

Granturi SEE si Norvegiene 2014-2021

01/07/201601/07/2016