Granturile SEE

Obiective

Spaţiul Economic European (SEE) a fost creat in 1994, ca o zona de Liber Schimb intre Comunitatea Europeana (CE) si Asociaţia Europeana a Liberului Schimb (AELS). SEE reuneste Statele Membre ale Uniunii Europene (UE) si 3 dintre Statele AELS (Norvegia, Islanda si Liechtenstein), intr-o piaţa interna bazata pe libera circulaţie a marfurilor, persoanelor, serviciilor si capitalurilor.
La data de 28 iulie 2010, a fost semnat Acordul intre Uniunea Europeana si Statele Donatoare (Norvegia, Islanda si Liechtenstein), pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 cu privire la asistenţa nerambursabila acordata de acesta in perioada 2009-2014.
Prin acest mecanism, România urmeaza sa beneficieze de o asistenţa financiara totala de 190,75 milioane Euro.
Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014 isi propune sa contribuie la reducerea disparitaţilor economice si sociale din Spaţiul Economic European si la consolidarea relaţiilor de cooperare intre Statele Donatoare si statele beneficiare prin intermediul sectoarelor prioritare propuse.
Astfel, in urma procesului de negociere ce a avut loc intre România si statul donator in perioada octombrie 2011 – ianuarie 2012, au fost concluzionate prevederile Memorandumului de Inţelegere pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, document ce stabileste cadrul de cooperare si permite implementarea eficienta a asistenţei financiare acordate.
Memorandumul de Inţelegere pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 stabilesteentitaţilenaţionale implicate in implementarea Mecanismului Financiar SEE pentru perioada 2009-2014 sifuncţiile acestora in cadrul sistemului naţional de management si control (Anexa A), precum si cadrul de implementare (Anexa B) ce specifica lista sectoarelor prioritare si alocarea financiara acordata prin intermediul Mecanismului Financiar SEE in perioada 2009-2014, identificarea programelor aprobate pentru finanţare cu principalele obiective si rezultate asteptate, identificarea Operatorilor de Program, precum si proiectele predefinite acceptate.
Obiectivele generale ale granturilor SEE sunt reducerea disparitatilor sociale si economice in Spatiul Economic European, respectiv intarirea relaţiilor bilaterale dintre statele donatoare si cele beneficiare.

Pentru perioada 2009-2014, Granturile SEE si Granturile Norvegiene insumeaza 1,79 miliarde euro. Norvegia contribuie cu aproape 97% din suma totala. Granturile sunt disponibile pentru ONG-uri, institutii academice si de cercetare, si sectorul public si privat din cele 12 noi state membre ale Uniunii Europene, Grecia, Portugalia si Spania. Exista o larga colaborare cu entitatile Statelor Donatoare, iar activitatile pot fi implementate pâna in 2016. Domeniile cheie de sprijin sunt protectia mediului si schimbarile climatice, cercetare si burse de studiu, societatea civila, sanatate si copii, egalitatea de gen, justitie si patrimoniul cultural.

Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE) 2009-2014, cu amendamente la 04.02.2016
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

GHIDUL APLICANTULUI – Cerere de Propuneri de Proiecte în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale aferent Programului RO07 – ADAPTAREA LA SCHIMBARI CLIMATICE finanțat prin Granturile SEE 2009-2014

05/05/201705/05/2017

Granturi SEE si Norvegiene 2014-2021

01/07/201601/07/2016