Documente relevante

http://www.eeagrants.ro/ro/regulamente-see
Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE) 2009-2014

http://www.eeagrants.ro/ro/memorandumuri
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE PRIVIND IMPLEMENTAREA MECANISMULUI FINANCIAR SEE 2009-2014

http://www.eeagrants.ro/ro/acorduri-de-program
Programul RO 07 Adaptarea la schimbări climatice – Adaptationto Climate Change

http://www.eeagrants.ro/documents/10181/12521/Regulation+for+EEA+Grants+2009-2014+%E2%80%93+amended+on+4+February/8215fe96-cea5-4bb1-9aeb-f8e8a78a786a?version=1.0

Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar al SpatiuluiEconomic European (SEE) 2009-2014, cu amendamente la 04.02.2016

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

GHIDUL APLICANTULUI – Cerere de Propuneri de Proiecte în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale aferent Programului RO07 – ADAPTAREA LA SCHIMBARI CLIMATICE finanțat prin Granturile SEE 2009-2014

05/05/201705/05/2017

Granturi SEE si Norvegiene 2014-2021

01/07/201601/07/2016