Links

http://eeagrants.org/ – Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European 2009-2014

www.fonduri-ue.ro ; www.eeagrants.ro – Ministerul Fondurilor Europene

www.apmsb.anpm.ro – APM Sibiu

www.mmediu.ro ; www.eeagrantsmediu.ro – Ministerul Mediului Apelor si Padurilor