Presentations

 Conferinta incheiere proiect 27-28 Aprilie 2017 

Agders green way to sustainable development 
Bune practici privind adaptarea la schimbarile climatice in Norvegia 
Centrul Educational privind Adaptarea la Schimbarile Climatice 
Datele climatice si concluziile studiilor meteorologice 
Educatie, cursuri privind adaptarea la schimbarile climatice 
Ghiduri de bune practici privind adaptarea la schimbarile climatice 
Internship - experienta studentilor in Norvegia 1 
KS 
Metodologia de elaborare astrategiei privind ASC 
Prezentarea ghidului privind tehnologiile agricole 
Proiect Calea verde spre dezvoltare durabila 
Strategia privind adaptarea la schimbarile climatice Brasov 
Strategia privind adaptarea la schimbarile climatice Sibiu 
Strategia privind adaptarea la schimbarile climatice Tg Mures

 Instruire 2 Sibiu, 6-8 Mai 2015

Analiza situatiilor de urgenta in contextul schimbarilor climatice 
Cadrul legislativ privind adaptarea la schimbarile climatice in Romania 
Cum pot fi accesate si utilizate datele meteo in elaborarea strategiilor privind ASC 
Ecoinovare pentru o politica verde a deseurilor 
Evaluarea riscului si vulnerabilitatilor 
Proiect Calea verde spre dezvoltare durabila 
Schimbarea de paradigma a mediului construit. Intre probleme si solutii 
Strategii si actiuni locale in mun Sibiu


Instruire 1 privind adaptarea la schimbarile climatice 27-28 Aprilie 2015

A green way to sustainable development
Adaptarea la schimbarile climatice cadrul legislativ in Romania
Analiza riscurilor si vulnerabilitatilor NO
Analiza situatiilor de urgenta in contextul schimbarilor climatice
Cei care trec primii la actiune sunt oamenii afectati
Identificarea si evaluarea strategiilor si actiunilor locale care sprijina adaptarea NO
Identificarea vulnerabilitatilor
Impactul schimbarilor climatice in sectoarele vulnerabile Resurse de apa si sanatate
Key ingredients for effective strategies nO
Proiect Calea verde spre dezvoltare durabila

Conferinta lansare proiect, Sibiu 26-27.02.2015

Adaptarea la schimbarile climatice in contextul...Municipiului Sibiu
Adaptarea la schimbarile climatice in Norvegia 
Adaptarea la schimbarile climatice viziunea Primariei Brasov 
Cunostintele privind ASC la nivel local Norvegia 
Cursul privind schimbarile climatice -abordare interdisciplinaraKS Rolul administratiei locale in ASC 
Prezentarea KS 
Proiect Calea verde spre dezvoltare durabila 
Promovarea valorilor naturale in sprijinul proceselor decizionale 
Schimbari climatice regionale pentru perspectivele de adaptare in Regiunea 7Centru 
Tg Mures oras inteligent si durabil
https://prezi.com/zrzfdinls6o0/

https://prezi.com/fbjwwo7ontm4/

https://prezi.com/j2cfogp7vzyg/