Elaborare studii meteorologice

Activitate 2.1.1. Elaborarea studiilor meteorologice: Colectarea datelor și cartarea,
Studiul experimentelor de proiectare numerica, Determinarea potentialului resurselor de energie, Studiu de Planificare Regionala Cros Sectoriala și elaborarea ghidului privind tehnologiile agricole

Responsabil: AdministratiaNationala de Meteorologie, Bucuresti

2.1.1.1. Colectarea datelor si cartarea – studiu privind evolutia resurselor climatice actuale (1961-2010) in scopul dezvoltarii politicilor regionale de gestionare a fenomenelor meteo extreme  

Stadiul implementarii: realizat integral – studii

2.1.1.2. Studiul experimentelor de proiectare numerica care implica modelul regional climatic  RegCM la nivelul Regiunii 7 Centru, are ca scop obținerea detaliilor variabilitatii climatice și a schimbarilor la rezolutii foarte fine (10km).

Stadiul implementarii: realizat integral – studii

 

2.1.1.3. Determinarea resurselor potentiale de energie (eoliene si solare) ca baza in dezvoltarea sistemelor de energie alternativa

Stadiul implementarii: realizat integral  – studii

 

2.1.1.4. Studiul Regional de Planificare Cros Sectoriala

Stadiul implementarii: – realizat integral

 

2.1.1.5. Elaborarea Ghidului de adaptare a tehnologiilor agricole la schimbarile climatice pentru Regiunea 7 Centru

Stadiul implementarii: realizat integralimg_20160811_160558

 

Instalarea a 3 statii meteorologice automate in municipiile Sibiu, Brasov si Tg. Mures

Stadiul implementarii: realizat integral

 

S-au instalat statiile meteorologice automate in Tg. Mures pe Platoul Cornesti in apropierea Gradinii Zoologice,  in Parcul Tractorul din Brasov si in Gradina Zoologica din Sibiu.

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

GHIDUL APLICANTULUI – Cerere de Propuneri de Proiecte în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale aferent Programului RO07 – ADAPTAREA LA SCHIMBARI CLIMATICE finanțat prin Granturile SEE 2009-2014

05/05/201705/05/2017

Granturi SEE si Norvegiene 2014-2021

01/07/201601/07/2016