Parteneri

Partenerii proiectului “Calea verde spre dezvoltare durabila”

Norvegia: The Norwegian Association of Local and Regional Authorities – KS

Romania: Administratia Natională de Meteorologie,

Primăria Municipiului Sibiu,

Primăria Municipiului Tg. Mures,

Primăria Municipiului Brasov,

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.

Cererea de finantare a fost pregătită impreună cu partenerul principal: The Norwegian Association of Local and Regional Authorities, KS, Norvegia, Nr. Inegistrare 971032146, adresa: P.O. Box, 1378, Vika, cod postal: 0114, Oslo, http://www.ks.no KS este coordonatorul norvegian al proiectului.
Persoană de contact: Gunnbjorg Naavik, Consilier special, email: gunnbjorg.naavik@ks.no
Telefon:+47 24 13 26 00, Mobil:+47 90 89 33 23, Fax: +47 22 83 22 22

KS este o organizatie natională a cărei membri sunt toate cele 430 de municipalităti norvegiene, KS negociază cu angajatorii si autoritătile centrale si actionează in calitate de purtător de cuvant si avocat al membrilor in relatiile cu guvernul national. Obiectivul principal al organizatiei constă in intărirea democratiei la nivel local. Incepand din anul 1990, a acordat sprijin si a facilitat impreună cu autoritătile locale si regionale elaborarea si implementarea politicilor de mediu si dezvoltare durabilă.

KS a implementat impreună cu mai multe ministere, Ministerul Mediului, Ministerul Transportului, Ministerul Guvernului Local si al Dezvoltării Regionale, mai multe programe axate pe aspecte de mediu si schimbări climatice. Programul “Orasele viitorului” este incă in implementare, avand ca si componentă adaptarea la schimbări climatice.
KS are o experientă considerabilă in cooperarea internatională atat in Europa, Balcani, Rusia si tările in curs de dezvoltare, fiind membră a Consiliului European al Municipalitătilor si Regiunilor (CRMR) si a Centrului European al Companiilor cu Participare Publică si Interes Economic General (CEEP).
KS va coopera cu Directia Norvegiană a Protectiei Civile-DSB, Vestlandsforsking, si alti actori norvegieni relevanti cum ar fi municipalităti, universităti, ONG-uri etc. pentru implementarea proiectului.

Partenerul principal a acordat constant consultantă si suport in pregătirea propunerii de proiect, a fost de trei ori In vizită de lucru in Romania de la semnarea Memorandumului de Intelegere pentru a acorda consultantă beneficiarului si pentru a participa la intalniri, discutii cu Operatorul Programului, Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice si Punctul National Focal, Ministerul Afacerilor Europene, a participat si a sustinut prezentări pe tema ACC la o intalnire organizată de APM Sibiu cu factorii interesati din Regiunea 7 Centru, din sectoarele vulnerabile din cele două municipalităti in care se va implementa proiectul. KS va incheia un acord de parteneriat cu Directia Norvegiană a Protectiei Civile – Directia pentru Coordonarea Adaptării la Schimbări Climatice din Norvegia, ai cărei experti au participat de asemenea la intalnirea de lucru organizată la Sibiu cu prezentări si consultantă. Expertiza si cunostintele partenerului legate de proiecte internationale, aspecte ce tin de adaptarea la schimbări climatice vor contribui la atingerea obiectivelor proiectului predefinit. Impreună cu KS, APM Sibiu a implementat deja cu succes un proiect In valoare de 2,4 milioane Euro finantat In cadrul Programului Norvegian de Cooperare pentru Dezvoltare Economică si Crestere Socială In Romania, prin Norway Grants, In prima rundă de finantare.
Partenerul principal va implica o serie de experti norvegieni in sesiunile de instruiri si de realizare a strategiilor municipale, vizitele de studiu, elaborarea ghidurilor.

Administratia Natională de Meteorologie

Persoana de contact: Director executiv Mateescu Elena

Tel: +40 21 318 32 40; Fax: +40 21 316 31 43 

E-mail: relatii@meteoromania.ro;  http://www.meteoromania.ro

Adresa: Bucuresti-Ploiesti, nr.97, Sector 1, Bucuresti,

 • are următorul rol in proiect:
  - va realiza 4 studii meteorologice necesare pentru elaborarea strategiilor privind adaptarea la schimbările climatice din cele trei municipii, Sibiu si Tg. Mures, Brasov. De asemenea, răspunde de achizitia, testarea si instalarea a 3 statii meteorologice automate (AWS) pentru monitorizarea parametrilor meteorologici din zona de interes. Aceste statii AWS vor fi integrate in reteaua meteorologica nationala;
  - va elabora ghidul pentru adaptarea la schimbări climatice in domeniul tehnologiei agricole.
  Activitatea desfăsurată In cadrul proiectului va contribui la realizarea obiectivului privind elaborarea strategiilor si planurilorde actiune In domeniul adaptării la schimbările climatice In cele trei municipalităti.

Primăria Municipiului Sibiu

 Adresa: Sibiu, strada S. Brukenthal, nr. 2,

Persoane de contact: Director economic Ioana Leca;  Sef Birou UIP Tatiana Stanese

Tel: + 0040 269 208800; Fax: + 0040 269 208811

E-mail: pms@sibiu.ro; http://www.sibiu.ro

 • are următorul rol in proiect:

- contribuie, cuinformatii, la elaborarea de strategii locale si a planului de actiune pentru adaptare la schimbările climatice In municipiul Sibiu. După elaborarea planului de actiune, municipalitatea va face demersurile necesare In vederea aprobării si implementării acestora;
- va implementa un proiect pilot pentru sectorul vulnerabil "Transport" in Sibiu. Proiectul pilot se referă la crearea infrastructurii pentru amplasarea subterană a cablajelor electrice/de telecomunicatii, in lungime de 10.019 metri, pe următoarele străzi din Sibiu: Blv. Victoriei (1.606 metri), Blv. V. Milea (1.756 metri), Blv. Coposu (1.044 metri ), Sos. Alba Iulia (2.586 metri) si Calea Dumbravii (3.027 metri);
- plantarea a 30 de copaci In mai multe statii de autobuz, pe traseele mentionate mai sus;
- va fi responsabil pentru organizarea procedurilor de achizitie publica In conformitate cu legislatia natională (OUG 34/2006, etc ), pentru achizitionarea Studiilor de Fezabilitate, Proiectelor Tehnice si executarea lucrărilor.
Activitatea desfăsurată In cadrul proiectului va contribui la realizarea obiectivului privind elaborarea strategiilor si planurilor de actiune In domeniul adaptării la schimbările climatic In municipiul Sibiu. Astfel, proiectele pilot reprezintă actiuni concrete din planul de actiuni privind adaptarea la schimbările climatic implementate ca model de bună practică In sectorul vulnerabil transport.

Primăria Municipiului Tg. Mures

 Adresa: Tg. Mureş, P-taVictoriei nr. 3,

Persoane de contact: Sef  Serviciu Proiecte cu Finantare Internationala  Dana Ijac

                                      Inspector Serviciul Proiecte cuFinantare Internationala Elisabeta Buscu

 1. Tel: + 0040 265 268330; Fax: + 0040265 266963, + 0040264830

E- mail: primaria@tirgumures.ro; http://www.tirgumures.ro

 • are următorul rol in proiect :
  - contribuie cu informatii, la elaborarea strategiei locale si a planului de actiune pentru adaptare la schimbările climatice in municipiul Tg. Mures. După elaborarea planului de actiune, municipalitatea va face demersurile necesare in vederea aprobării si implementării acestora;

Primăria MunicipiuluiBrasov 

Adresa: Brasov, B-dulEroilor nr. 8,

Persoane de contact: Arhitect sef  Marilena Manolache; consilier Daniela Martin 

Tel: +40 268 416550;Fax. + 40 268 470147

E-mail: infopublice@brasovcity.ro; http://www.brasovcity.ro

 

 • are următorul rol inproiect:
  - contribuie cu informatii, la elaborarea strategiei locale si a planului de actiune pentru adaptare la schimbările climatice In municipiul Brasov. După elaborarea planului de actiune, municipalitatea va face demersurile necesare in vederea aprobării si implementării acestora;

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Inginerie 

Adresa: Sibiu, Blv. Victoriei, nr.10

Persoana de contact: Conf. Univ. dr. ing. Claudiu Isarie

Tel: +40-(269) 21.60.62; Fax: +40-(269) 21.78.87

E-mail:rectorat@ulbsibiu.ro; claudiu.isarie@ulbsibiuro; http://www.ulbsibiu.ro

 • are următorul rol in proiect :
  - va dezvolta un modul universitar pentru studenti care va fi inclus in programa de invătămant a facultătii, pentru specializarea universitara in domeniul adaptării la schimbările climatice si a vulnerabilitatii sectoarelor la aceste schimbări ;
  - va organiza un curs postuniversitar la care va participa unui număr de 20 de cursanti, cu scopul de a imbunătăti cunostintele privind adaptarea la schimbările climatice ;
  - va efectua un studiu de trafic pentru evaluarea eficientei traficului rutier in municipiul Sibiu si identificarea rutelor alternative in situatii de fenomene extreme care va fi folosit la elaborarea planului de actiune pentru sectorul vulnerabil transport ca parte integrată a strategiei.
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

GHIDUL APLICANTULUI – Cerere de Propuneri de Proiecte în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale aferent Programului RO07 – ADAPTAREA LA SCHIMBARI CLIMATICE finanțat prin Granturile SEE 2009-2014

05/05/201705/05/2017

Granturi SEE si Norvegiene 2014-2021

01/07/201601/07/2016