Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu, în calitate de promotor al proiectului “Calea verde spre dezvoltare durabilă”, a organizat în perioada 02 – 04 iunie 2015, în Moeciu de Sus, Complexul turistic Cheile Grădistei Fundata, judetul Brasov, a III-a instruire în domeniul adaptării la schimbările climatice. Instruirea a avut ca  temă sectoarele vulnerabile la schimbările climatice:”Păduri”, ”Biodiversitate” si ”Agricultură/Zootehnie”.

La eveniment au participat 70 de persoane, reprezentanti ai organizatiilor partenere în proiect – Asociaţia Norvegiană a Autorităţilor Locale şi Regionale – KS, Administratia Natională de Meteorologie, Primăria Municipiului Sibiu, Primăria Municipiului Brasov, Primăria Municipiului Tg. Mures, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu si reprezentanti ai Institutului de Cercetare  Vestlandsforskning, Directia Norvegiană pentru Protectie Civilă – DSB, autorităti publice locale din Sibiu, Tg. Mures si Brasov, agenti economici, societatea civilă, administratori/custozi de situri Natura 2000. Participantii la această instruire vor contribui la realizarea strategiilor si planurilor locale de actiune  pentru adaptarea la schimbările climatice în cele trei municipii  Sibiu, Tg. Mures si Brasov, acestea reprezentând unul din obiectivele specifice ale proiectului.

 

Contact: ofiter proiect comunicare Melinda Dragomir, telefon:+40740542008, email: melinda.dragomir@caleaverde.ro

 

INFORMATII SUPLIMENTARE:

Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu este o institutie publică guvernamentală sub jurisdictia Ministerului Mediului Apelor si Pădurilor, un serviciu public deconcentrat, finantat de la bugetul de stat.

 

Proiectul ”Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă” în valoare totală de 4.546.115  este finantat în cadrul Programului RO07 Adaptare la schimbări climatice, prin fonduri acordate de Islanda, Liechtenstein si Norvegia prin Granturile SEE 2009 – 2014, cu o sumă nerambursabilă în valoare de 3.822.997,51 euro, la care se adaugă cofinantarea si cheltuielile neeligibile asigurate de Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor. Proiectul se derulează în perioada ianuarie 2015 – aprilie 2016. Obiectivul general al proiectului constă în reducerea vulnerabilitătii umane si a ecosistemului la schimbări climatice si urmăreste elaborarea unui set de bune practici privind adaptarea la schimbări climatice.

 

###

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org, www.eeagrants.ro.

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

GHIDUL APLICANTULUI – Cerere de Propuneri de Proiecte în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale aferent Programului RO07 – ADAPTAREA LA SCHIMBARI CLIMATICE finanțat prin Granturile SEE 2009-2014

05/05/201705/05/2017

Granturi SEE si Norvegiene 2014-2021

01/07/201601/07/2016