Conferintă de presă privind stadiul implementării activitătilor proiectului

Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu a organizat joi, 10 decembrie 2015, la sediul institutiei, Conferinta de presa cu tema stadiul implementării activitătilor proiectului “Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă”.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu este promotorul proiectului „Calea verde spre dezvoltare durabilă” finantat prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European (Norvegia, Islanda şi Lichtenstein), Granturile SEE 2009-2014, în cadrul Programului RO07 – Adaptare la Schimbări Climatice si se derulează în perioada ianuarie 2015 – ianuarie 2017.

 

În valoare de 4.546.115 Euro (din care 85% reprezintă grantul oferit prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European şi 15% cofinanţarea din bugetul naţional), este cel mai mare proiect accesat de către o agentie de mediu, atât din punct de vedere financiar, cât si din punct de vedere al anvergurii lucrărilor ce urmează a fi realizate. Proiectul este implementat de APM Sibiu, în calitate de promotor de proiect, având ca parteneri Primăria Municipiului Sibiu, Primăria Municipiului Brasov, Primăria Municipiului Târgu Mures,  Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu,  Administratia Natională de Meteorologie, Asociatia Autoritătilor Locale si Regionale din Norvegia.

„Prin implementarea acestui proiect, Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu si-a adus contribuţia substantială la atragerea fondurilor europene prin elaborarea si implementarea proiectelor de mediu, prin accesarea programelor de finanţare, astfel încât se poate spune că APM Sibiu reprezintă un model de bune practici la nivelul României prin accesarea  fondurilor pentru instituţiile publice. De asemenea, APM Sibiu contribuie la îmbunătăţirea performanţei de mediu la nivelul Regiunii 7 Centru, prin sprijinirea autoritătilor locale în găsirea celor mai bune solutii de adaptare la schimbări climatice.

Proiectul propune cresterea si îmbunătătirea eficientei energetice a clădirii agentiei de mediu, această clădire institutională fiind foarte vizibilă în comunitatea pe care o educăm si constientizăm, cu un mare impact asupra mentalitătii si comportamentului oamenilor, motiv pentru care trebuie să fim un bun exemplu pentru populatie.  Astfel, vom avea prima instituţie publică  din tară adaptată  la schimbările climatice si îmbunătătită din punct de vedere al eficientei energetice, prin dotarea ei cu sisteme de încălzire, răcire si ventilatie bazate pe pompe de căldură si panouri solare, sistem de captare si recirculare a apei de ploaie, acoperis verde si sisteme de termoizolatie, rezultând o reducere a consumului anual total de energie a clădirii cu aprox.48%. Ne dorim să avem clădirea cea mai prietenoasă cu mediul, atât în ceea ce priveşte microclimatul de muncă adecvat, cât şi reducerea costurilor de operare, întretinere si reabilitare a institutiei.

Doresc să subliniez că documentatia de achizitie pentru  Întocmirea Proiectului tehnic pentru lucrări şi execuţia lucrărilor – Model de buna practică prin adaptarea constructivă şi energetică a unei clădiri în contextul schimbărilor climatice, pentru sediul APM Sibiu, este în procedură de validare în sistemul electronic de achiziţii publice de către Agentia Natională pentru Achizitii Publice, procedură de atribuire care se desfăsoară on line, o procedură deschisă, transparentă” – afirmă Bogdan Gheorghe TRIF, Director executiv APM Sibiu.

 Contact: ofiter proiect comunicare Melinda Dragomir, email: melinda.dragomir@caleaverde.ro telefon: +40740542008

INFORMATII SUPLIMENTARE:

Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu este o institutie publică guvernamentală sub jurisdictia Ministerului Mediului Apelor si Pădurilor, un serviciu public deconcentrat, finantat de la bugetul de stat.

Proiectul ”Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă” în valoare totală de 4.546.115 euro  este finantat în cadrul Programului RO07 Adaptare la schimbări climatice, prin fonduri acordate de Islanda, Liechtenstein si Norvegia prin Granturile SEE 2009 – 2014, cu o sumă nerambursabilă în valoare de 3.822.997,51 euro, la care se adaugă cofinantarea si cheltuielile neeligibile asigurate de Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor. Proiectul se derulează în perioada ianuarie 2015 – ianuarie 2017. Obiectivul general al proiectului constă în reducerea vulnerabilitătii umane si a ecosistemului la schimbările climatice si urmăreste elaborarea unui set de bune practici privind adaptarea la schimbări climatice.

 

###

 

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org, www.eeagrants.ro

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

GHIDUL APLICANTULUI – Cerere de Propuneri de Proiecte în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale aferent Programului RO07 – ADAPTAREA LA SCHIMBARI CLIMATICE finanțat prin Granturile SEE 2009-2014

05/05/201705/05/2017

Granturi SEE si Norvegiene 2014-2021

01/07/201601/07/2016