COMUNICAT  DE PRESA  16/30.09.2015

CONCURS      STUDENTESC“Calea  verde  in machete”

 

Agentia pentru  Protectia  Mediului  Sibiu,  in  calitate  de  promotor  al  proiectului  “Calea  verde  spre dezvoltare durabila”, anunta revizuirea Regulamentului oficial al Concursului “Calea verde in machete”, concurs de machete si proiecte in domeniul adaptarii la schimbari climatice.

Noul  calendar  al  concursului  prevede  extinderea  perioadei  de  inscriere  in  concurs  si  posibilitatea participantilor   de a se inscrie  in  concurs cu machete si  proiecte in  domeniul  adaptari  la schimbari climatice.   Calendarul concursului prevede 0 etapa de inscriere in concurs, pana la data de 27.11.2015, urmata  de realizarea si   prezentarea machetei sau proiectului  in etapa a II-a  si selectla castigatorilor

pana la data de  19.02.2016.  Participantii trebuie  sa prezinte  prin  intermediul  machetei/proiectului o

solutie inovatoare de adaptare la schimbari climatice pentru unul din sectoarele prioritare,  care trebuie abordate  in  vederea  adaptarii  la  efectele  schimbarilor    climatice.  In  sprijinul   realizarii si  prezentarii machetei/proiectului,   a cheltuielilor  cu materialele  achizitionate,  se va deconta 0 valoare  maxima  de

1.000  lei/macheta  sau proiect,    in  baza documentelor  justificative   atasate,  Concursul se  adreseaza studentilor  inscrisi la forma de invatamant  cu frecventa, in ciclul de licenta sau masterat, cu preocupari in domeniul adaptarii la schimbari climatice.

 

Castigatorii  concursului,  10 studenti,  vor  beneficia de  0 vizita   de  studiu    in  Norvegia  –  instruire universitara/practica   in domeniul  adaptarii  la schimbarile  climatice,  pe 0  perioada de 10 zile in  luna aprilie 2016.

Regulamentul oficial al Concursului si documentele necesare inscrierii sunt disponibile pe website -urile

http://www.apmsb.anpm.ro, http://www.caleaverde.ro   si www.facebook.com/CaleaVerde‘,  sau printr-o  cerere scrisa adresata organizatorului  la adresa  Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A, Project “Calea

Verde spre Dezvoltare Durabila”,

 

Contact: ofiter project comunicare  Melinda Dragomir, telefon:  +40740542008,  email:

melinda.dragomir@caleaverde.ro

 

INFORMATII SUPLIMENTARE:

Agentia   pentru   Protectia  Mediului  Sibiu  este o institutie   publica  guvernamentala   sub  jurisdictia

Ministerului Mediului Apelor si Padurilor, un serviciu public deconcentrat, finantat  de la bugetul de stat.

 

Proiectul Calea Verde spre Dezvoltare Durabila” in valoare totala de 4.546.115   este finantat  in cadrul

Programului  R007 Adaptare  la schimbari climatice,  prin fonduri  acordate de Islanda,  Liechtenstein si

Norvegia prin Granturile SEE 2009 –  2014, cu 0 suma nerarambursabila in valoare de 3.822.997,51  euro, la care se adauga  cofinantarea  si cheltuielile  neeligibile  asigurate  de  Ministerul  Mediului,  Apelor  si Padurilor.  Proiectul  se deruleaza  in  perioada  ianuarie  2015  –   ianuarie  2017.  Obiectivul  general  al proiectului  consta  in  reducerea  vulnerabilitatii   umane  si  a  ecosistemului  la  schimbari    climatice  si urmareste elaborarea unui set de bune practici privind adaptarea la schimbari climatice.

###

Pentru informatii oficiale despre Granturile SEE accesati  www.eeagrants.org  , www.eeagrants.ro.

 

Anexa 1 application form

Anexa 2 presentation of the model

Anexa 3 presentation of the project

Anexa_4_decont_cheltuieli

Noul Regulament concurs calea verde in machete revizuit

 

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

GHIDUL APLICANTULUI – Cerere de Propuneri de Proiecte în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale aferent Programului RO07 – ADAPTAREA LA SCHIMBARI CLIMATICE finanțat prin Granturile SEE 2009-2014

05/05/201705/05/2017

Granturi SEE si Norvegiene 2014-2021

01/07/201601/07/2016