“Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu, titular al proiectului „Lucrări de intervenție pentru Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu privind creșterea eficienței energetice a clădirii și adaptarea acesteia la schimbările climatice”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Sibiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul propus, amplasat în Sibiu, str. Hipodromului nr. 2A, județul Sibiu. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sibiu, Sibiu str. Hipodromului nr. 2A, judeţul Sibiu, în zilele de luni – joi, orele 8-16,30 și vineri 8-14, precum şi la adresa de internet a APM Sibiu http://apmsb.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 11.07.2016, la sediul APM Sibiu, precum şi la următoarea adresă de e-mail office@apmsb.anpm.rosau fax: 0269/444.145. ”

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

GHIDUL APLICANTULUI – Cerere de Propuneri de Proiecte în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale aferent Programului RO07 – ADAPTAREA LA SCHIMBARI CLIMATICE finanțat prin Granturile SEE 2009-2014

05/05/201705/05/2017

Granturi SEE si Norvegiene 2014-2021

01/07/201601/07/2016