Relevant documents

http://www.eeagrants.ro/ro/regulamente-see
Regulation on the implementation of the Financial Mechanism of the European Economic Area (EEA) 2009-2014

http://www.eeagrants.ro/ro/memorandumuri
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON THE IMPLEMENTATION OF THE EEA FINANCIAL MECHANISM 2009-2014

http://www.eeagrants.ro/ro/acorduri-de-program
Programme EN 07 Adapting to Climate Change –  Adaptationto Climate Change

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

GHIDUL APLICANTULUI – Cerere de Propuneri de Proiecte în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale aferent Programului RO07 – ADAPTAREA LA SCHIMBARI CLIMATICE finanțat prin Granturile SEE 2009-2014

05/05/201705/05/2017

Granturi SEE si Norvegiene 2014-2021

01/07/201601/07/2016